Gå til hovedindholdet

Kvotestatistik og kvoteudnyttelse

Se statistikker over fiskekvoter og kvoteudnyttelse for Danmark og andre EU lande nedenfor.

Kode og begrebsforklaring til kvotetabellerne er beskrevet her:

Kode og begrebsforklaring til kvotetabellerne

Faste tabeller for Danmarks kvoter og kvoteudnyttelse

Du kan her se kvoter og kvoteudnyttelse for indeværende år og tilbage i tid; enten for de samlede kvoter i pdf-filerne med 'Alle Kvoter', eller for hver art via links i arts-tabellernes fodnoter.

Tabellerne viser kvoteudnyttelsen fordelt på ugenr. og farvand for de enkelte arter. Data er fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen logbogs- og afregningsregister. Da der i kvotetabellerne er mange koder for farvande, arter m.v., er det en god idé at se på kodeforklaringen.

Kode- og begrebsforklaring til kvotetabellerne

Alle kvoter 2017 som pdf-fil
Alle kvoter 2016 som pdf-fil
Alle kvoter 2015 som pdf-fil
Alle kvoter 2014 som pdf-fil
Alle kvoter 2013 som pdf-fil
Alle kvoter 2012 som pdf-fil
Alle kvoter 2011 som pdf-fil
Alle kvoter 2010 som pdf-fil
Alle kvoter 2009 som pdf-fil
Alle kvoter 2008 som pdf-fil
Alle kvoter 2007 som pdf-fil
Alle kvoter 2006 som pdf-fil
Alle kvoter 2005 som pdf-fil

 

Danmarks kvoter og kvoteudnyttelse i 2017 pr. art:

Blåhvilling
Brosme
Brisling
Byrkelange
Jomfruhummer
Dybvandsrejer
Glashvarre
Guldlaks
Havgalt
Havtaske
Hellefisk
Hestemakrel
Hvilling
Ising incl. Skrubbe i Nordsøen
Kulmule
Kuller
Lange
Laks
Lodde
Makrel
Mørksej
Pighaj
Pighvar incl. Slethvar i Nordsøen
Rødspætte
Rødtunge incl. Skærising i Nordsøen
Sild
Sildehaj
Skader incl. Rokker i Nordsøen
Skolæst
Sperling
Tobis
Tunge
Torsk
Andre arter i Norsk zone

Opgørelser på kvoteandele (IOK og FKA) ligger under Statistik for fiskeriets regulereing

Statistik for fiskeriets regulereing

Baggrund

Den Europæiske Union’s fælles fiskeripolitik danner rammen for det danske fiskeri. Denne ramme udgøres bl.a. af et system til bevarelse og udnyttelse af havets biologiske ressourcer gennem en regulering af fangsterne ved kvotering.

Læs mere om kvoter og find de forordninger der fastsætter dem på denne side:

Europakommissionens hjemmeside om Samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) og kvoter

Dynamiske tabeller

- Lav din egen tabel her

MENU