Gå til hovedindholdet

Kvotestatistik

Se statistikker over fiskekvoter og kvoteudnyttelse for Danmark og andre EU lande nedenfor.

Faste tabeller med Danmarks kvoter og kvoteudnyttelse

I de statiske tabeller findes oplysninger om kvoteudnyttelsen fordelt på ugenr. og farvand for de enkelte arter. Data er fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen logbogs- og afregningsregister. Da der i kvotetabellerne er mange koder for farvande, arter m.v., er det en god idé at se på kodeforklaringen (den ligger også som link på de enkelte kvotetabeller).

Dynamisk tabel med EU landes kvoter og kvoteudnyttelse

I den dynamiske tabel er det muligt at hente oplysninger for kvoter og kvoteudnyttelse for alle EU-medlemslande tilbage fra 1995. Data er fra EU-Kommissionens database.

Find den dynamiske kvotetabel her:

Dynamiske kvotetabel

Baggrund

Den Europæiske Union’s fælles fiskeripolitik danner rammen for det danske fiskeri. Denne ramme udgøres bl.a. af et system til bevarelse og udnyttelse af havets biologiske ressourcer gennem en regulering af fangsterne ved kvotering.

Dynamiske tabeller

- Lav din egen tabel her

MENU