Gå til hovedindholdet

Landings- og fangststatistik

Oplysninger om danske og udenlandske fiskeres landinger i Danmark.

Landings- og fangststatistik

Dynamiske tabeller med fangst- og landingsstatistik

Under selvbetjening kan du finde oplysninger om danske fiskeres landinger, samt udenlandske fiskeres landinger i Danmark. Du kan selv skabe tabeller ud fra flere valgkriterier såsom år, fartøjsnation, farvand, art, landingsplads mv. Herudover findes en dynamisk tabel specielt om blåmuslinger.

Find den dynamiske landingstabel her

Find den dynamiske landingstabel med oplysning om kvalitet og størrelsessortering her - Midlertidigt taget ud af produktion

Statistikbanken

Landings- og fangststatistik kan desuden findes i Danmarks Statistik's statistikbank under 'Erhvervslivets sektorer' og 'Fiskeri og akvakultur'.

Statisikbanken

Markedsmeddelelser

Ordningen for markedsmeddelelser er ophørt pr. 31. december 2013. Der findes derfor kun oplysninger til og med 2013 på denne side.

Tabellerne er i pdf-format, og kan vises, hvis du har installeret et pdf-læsningsprogram på din computer fx. Acrobat Reader. Acrobat Reader stilles gratis til rådighed af firmaet Adobe Inc.:

Download Acrobat Reader

Mængde og priser på bilag 1 og 4 varer

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

 

Anvendelse af bilag 1 varer

 

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Baggrund

Tabellerne med markedsmeddelelser udarbejdes på grundlag af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter samt Kommissionens forordning (EF) nr. 248/2009.

Landinger af industrifisk

Landings- og fangststatistik

Her kan du finde statistik over landinger af industrifisk i Danmark pr. uge.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Datagrundlaget for landings- og fangst- og auktionsstatistikken

Afregningsregisteret

Datagrundlaget for landings- og fangst- og auktionsstatistikken er Landbrugs- og Fiskeristyrelsens afregningsregister. 

Enhver, der som første led i omsætningen modtager eller køber fisk, krebs- og bløddyr direkte fra fiskere til salg på hjemmemarkedet, udførsel herunder transitering, eller forarbejdning for senere salg, er forpligtet til at indberette det til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen inden for 48 timer.

Det samme gælder for fiskere, der afsætter egen fangst direkte til forbrugere, forarbejder eller eksporterer egen fangst eller lander fisk direkte i udenlandske havne. Sådanne indberetninger om førstegangsomsætning af fisk betegnes som ’afregninger’.

Oplysninger til Afregningsregisteret

Alle afregninger for danske og udenlandske fiskeres direkte landinger i danske havne, samt danske fiskeres landinger i udenlandske havne registreres i Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister. Hver afregning skal indeholde oplysninger om:

  • art
  • markedskriterier (landingstilstand, kvalitet og sorteringsstørrelse)
  • fartøj
  • landingsplads
  • landingsdato
  • opkøber
  • dato
  • sted for købet

 Hver afregning må kun indeholde oplysninger for en fangstrejse.

Farvandsskift

Oplysninger om fangstfarvand findes ikke på selve afregningen men fås ved at sammenkøre afregningerne maskinelt med fiskernes logbøger, hvorfra oplysning om farvand så overføres til afregningsregisteret.

Oplysningspligt

At oplysningspligten påhviler førstegangsmodtageren sikrer indberetning af alle direkte landinger af fisk m.m. uanset salgsmetode, og uanset om landingen sker fra danske eller udenlandske fartøjer.

Mere end 95% af den samlede landingsværdi modtages i dag i form af on-line indberetninger direkte fra opkøberens edb-anlæg til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens edb-anlæg.

Dynamiske tabeller

- Lav din egen tabel her

MENU