Gå til hovedindholdet

15 års genopdyrkningsret

Ved at forhåndsanmelde et areal som halvkultur eller udyrket areal får du ret til at genopdyrke arealet inden for de kommende 15 år. Dette gælder uanset om arealet i mellemtiden måtte komme til at opfylde kriterierne for beskyttelse efter § 3 i lov om naturbeskyttelse.

Du kan finde ansøgningsblanketten her

Vær opmærksom på rydningspligten

Arealerne behøver ikke ligge hen som udyrket eller halvkultur på det tidspunkt, hvor du anmelder. Anmeldelsen tilkendegiver din intention om en fremtidig driftsform.

Du kan læse mere om reglerne under "Vejledning og lovgrundlag"

Du skal være opmærksom på, at der er rydningspligt på arealer anmeldt med 15 års genopdyrkningsret. 

Læs mere om rydningspligt

Vejledning og lovgrundlag

Vejledning

Du kan finde mere information om 15 års genopdyrkningsret i Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ”Vejledning om reglerne om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur”.

Se Vejledning om reglerne om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Lovgrundlag

Hvis du vil vide mere om lovgrundlaget for kontrol med 15 års genopdyrkningsret, så kan du finde dette på siderne med lovstof.

Se lovgrundlaget for kontrol med 15 års genopdyrkningsret

Reglerne om 15 års genopdyrkningsret finder du i bekendtgørelse nr. 637 af 10. juni 2010 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur – også kaldet jordressourcebekendtgørelsen.

Jordressourcebekendtgørelsen er udstedt i medfør af lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 12. marts 2009.

MENU