Gå til hovedindholdet

Efterafgrøder

Efterafgrøder er et af de virkemidler vi bruger til at mindske kvælstofudvaskningen. I Danmark har vi på nuværende tidspunkt 4 forskellige regelsæt, hvor efterafgrøder indgår som virkemiddel.

Læs om alle efterafgrødeordningerne her

Læs mere om MFO-efterafgrøder

MENU