Gå til hovedindholdet

Minivådområder

NaturErhvervstyrelsen forventer at åbne ordningen for et nyt kollektivt virkemiddel - minivådområder - i 2018, men allerede nu kan du gå i gang med at undersøge, om minivådområder er noget for dig.

Hvorfor skal der etableres minivådområder?

I Fødevare- og landbrugspakken blev det besluttet at finansiere kollektive indsatser som f.eks. minivådområder, der skal reducere kvælstofudledningen. De kollektive indsatser er en væsentlig forudsætning for Fødevare- og landbrugspakken. 

I 2018 åbner NaturErhvervstyrelsen en ny tilskudsordning til anlæg af minivådområder, hvor effekten deles kollektivt i vandoplandet. Effekten ved de kollektive indsatser som f.eks. minivådområder kommer derfor alle i vandoplandet til gode.

Hvad er et minivådområde?

Minivådområder er et teknisk anlæg, der renser drænvand for kvælstof. Drænvandet føres igennem tre bassiner, som udgør en form for naturligt renseanlæg. Minivådområdets præcise størrelse justeres efter, hvor stort drænoplandet er, hvor et minivådområde på én hektar cirka vil kunne rense drænvand fra 100 ha drænopland.

Hvad kan man få af støtte til at etablere minivådområder?

Det vil både være muligt at søge støtte til forundersøgelser og direkte til etablering af minivådområder. Forundersøgelser er for dem, hvor det ikke på forhånd er sikkert, at et minivådområde er en god måde at fjerne kvælstof på. Hvis du ønsker at etablere et minivådområde, vil du desuden kunne ansøge om kompensation for vedligehold og tabt indtægt på det areal du bruger til selve minivådområdet.

Er minivådområder relevant for mig?

Der er et par kriterier, som du kan bruge til at vurdere, om et minivådområde vil være relevant for dig:

Indsatsbehov
Minivådområder skal anlægges, hvor der er et indsatsbehov. Det betyder, at der skal være et kvælstofreduktionsbehov i det vandopland, som minivådområdet anlægges i.

Dræn
Det er også en forudsætning, at minivådområdet placeres, hvor der er et tilstrækkeligt drænet opland. Det er vigtigt for effekten af minivådområdet, at det dimensioneres korrekt og dermed, at man er sikker på, hvor meget vand der strømmer til minivådområdet.

I løbet af foråret kommer der et kort, der udpeger potentielt egnede områder for minivådområder, som kan hjælpe dig til at vurdere, om et minivådområde er et effektivt kvælstofreducerende virkemiddel i dit område.

Derudover kommer der i løbet af foråret en ny konsulentordning, hvor konsulenter kan hjælpe med korrekt placering af minivådområder. Se mere om oplandskonsulentordningen her.

MENU