Gå til hovedindholdet

Randzoner

Folketinget har den 21. januar 2016 besluttet at ophæve randzoneloven, så landmænd fra omkring den 27. januar 2016 ikke længere er forpligtet til at have ni meter dyrkningsfri zoner omkring vandløb og søer.

Randzonerne kan fortsat bruges

Du bør dog overveje, om det er en fordel for dig at beholde nogle af dine randzoner, da de kan bruges til enten MFO-randzoner eller som alternativ til efterafgrøder.

Bemærk, at det ikke er muligt at anvende det samme areal både til MFO-randzone og som alternativ til efterafgrøde.

Randzoner ønskes medregnet som MFO-areal

De randzoner, der ligger op til omdriftsarealer, kan fortsat anvendes til at opfylde de grønne krav om fem procent miljøfokusområder (MFO) i 2016. I så fald skal du opretholde randzonen i hele kalenderåret 2016.

Læs mere om MFO-randzoner her  

Randzoner ønskes anvendt som alternativ til pligtige efterafgrøder

Hvis du ikke bruger randzonen til MFO, kan du i stedet anmelde de randzoner, der grænser op til omdriftsarealer, som alternativ til de pligtige efterafgrøder under ordningen ”brak langs vandløb og søer”.

Braklagte arealer langs vandløb og søer skal placeres uden på eventuelle to meter-bræmmer efter vandløbsloven og kan placeres uden på de frivillige MFO-randzoner indtil en samlet bredde på 20 meter fra kanten af vandløb eller søer. Minimumsbredden vil blive ændret fra 10 til 9 meter, således at de tidligere obligatoriske randzoner kan anvendes i deres nuværende bredde.

Hvis du vil anvende randzonen under denne ordning i planperioden 2016/2017, skal arealet allerede være etableret med græs senest den 1. januar 2016 og græsset på arealet må tidligst destrueres den 20. oktober 2016.

Læs mere om efterafgrøder og alternativer her

MENU