Gå til hovedindholdet

Læggekartofler

Information om avl, certificering, omsætning og karantæneskadegørere.

Desinfektionsmidler

Midler med dokumenteret effekt over for plantepatogene mikroorganismer, herunder plantepatogene bakterier

Følgende midler kan i henhold til Bekendtgørelse om kartofler anvendes til
desinfektion af maskiner, redskaber samt væksthuse og lagre med inventar mod plantepatogene bakterier og svampe:

HandelsnavnFirma
Biokomplet PLUSTrinol
Benglu-CidBrenntag
BenglusanBrenntag
Deosan FloraJohnson-Diversey
Desinol EkstraTrinol
Clu-cidBrenntag
Incimaxx DESEcolab
Incimaxx PEcolab
Jodo-cidBrenntag
VirKon SPharmaxim

Eksport

For at kunne eksportere læggekartofler, skal modtagerlandets bestemmelser på området være opfyldte.

Krav

Der kan være krav om visuelt syn af partiet og/eller laboratorieanalyser for planteskadegørere. Ofte vil der være krav om, at sendingen følges af et plantesundhedscertifikat, hvori eksportlandets plantesundhedsmyndighed attesterer, at forsendelsen overholder modtagerlandets krav på baggrund af analyseresultater og en eksportkontrol. Ved krav om laboratorieanalyser for planteskadegørere, er det nødvendigt at fremvise alle analysebeviser, der repræsenterer det enkelte parti, inden plantesundhedscertifikatet kan udstedes.

Der kan også være krav om, at eksportøren på forhånd, via sin importør, har fremskaffet en importtilladelse. Vær opmærksom på, at importtilladelser, der indeholder importbestemmelser eller særlige krav til import af kartofler, skal fremvises for Landbrugs- og Fiskeristyrelsen inden udstedelse af plantesundhedscertifikat.

Det er eksportørens ansvar at holde sig orienteret om modtagerlandenes plantesundhedskrav, og oftest vil importøren kunne hjælpe med at finde reglerne.

Eksportpakke for læggekartofler 2016/17

AlbanienAlgerietAngolaArmenienBosnien og
Herzegovina
De Kanariske Øer
A og B
Egypten
GeorgienIrak A og BIsraelJordan A og BKuwaitLibanonLibyen
MakedonienMarokkoMontenegroOmanPakistanSaudi Arabien A og BSerbien
SudanSyrienTunesienTyrkietUAEUkraine

 

Oversigt over eksportbetingelser

Oversigt over eksportbetingelser for læggekartofler 2016/2017

Se også oversigt over eksportbetingelser for spisekartofler

Import

Import af læggekartofler fra lande udenfor EU (med undtagelse af Schweiz) kræver særlig tilladelse.

Lovbestemte karantæneskadegørere

I henhold til kartoffelbekendtgørelsen må nævnte planteskadegørere ikke findes på en jordbrugsbedrift med avl af læggekartofler, på arealer i samdrift, på avlsarealer eller på planterne:

 • Kartoffelringbakteriose (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus)
  Pdf-version af folder om overvågning for ringbakteriose i kartofler
 • Kartoffelbrunbakteriose (Ralstonia solanacearum)
 • Kartoffelbrok (Synchytrium endobioticum)
 • Hvid og gul kartoffelcystenematod (Globodera pallida og Globodera rostociensis)
 • Coloradobille (Leptinotarsa decemlineata)
 • Rizomania (Beet necrotic yellow vein virus)
 • Tomatbronzetopvirus (Tomato spotted wilt virus)
 • Kartoffelrådnematod (Ditylenchus destructor)
 • Rodgallenematod (Meloidogyne chitwodii)
 • Stolbur (Potato stolbur mycoplasm)

Plantepas til læggekartofler

Pakninger (over 10 kg) med læggekartofler skal forsynes med et plantepas. Virksomheder, som er autoriseret i henhold til kartoffelbekendtgørelsen som sorterevirksomhed for læggekartofler, kan godkendes til at forsyne pakningerne med læggekartofler med plantepas. Der findes to typer af sorterevirksomheder for læggekartofler, som kan mærke med plantepas:

 1. Præbasis sorterevirksomheder: sorterer, pakker og mærker egen præbasis avl i klasserne S, SE, E eller A
 2. Basis sorterevirksomhed: sorterer, pakker og mærker præbasis eller basisavl i klasserne E eller A

Krav til plantepas

Plantepas, der anvendes til mærkning af læggekartofler, er et officielt dokument, der attesterer, at kravene til avl og omsætning af læggekartoflerne, som anført i kartoffelbekendtgørelsen, er overholdt.

De danske regler for plantepas og anvendelsen af plantepas til læggekartofler er anført i kartoffelbekendtgørelsen, bl.a. skal udformningen af plantepas overholde bilag 10. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som gennemfører EU krav til plantepas til læggekartofler anført i rådsdirektiverne 92/105/EØF og 2002/56/EF

I Danmark er sorterevirksomhederne for læggekartofler selv ansvarlige for at skaffe sig de fornødne plantepas og for at overholde de gældende regler. Plantepassene kan erhverves færdigtrykte hos trykkerier eller hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. For tiden findes dog ingen trykkerier, som leverer færdigtrykte plantepas. Anvendelse eller trykning af gule plantepas til mærkning af forsøgsmateriale kræver en særlig tilladelse fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

OBS! Bestillinger på plantepas, der ønskes tilsendt i uge 51, 52 og i starten af uge 1, bedes være fremsendt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest uge 50 til rettidig ekspedition, da Landbrugs- og Fiskeristyrelsen holder lukket i uge 52.

I Danmark kan en sorterevirksomhed for læggekartofler desuden autoriseres til selv at udstede (trykke) plantepas forudsat, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan godkende plantepassenes indhold og udformning. For virksomheder, der sælger systemer til sorterevirksomheder til trykning af plantepas til læggekartofler, gælder, som for salg af plantepas, at de kun må sælge systemet til autoriserede sorterevirksomheder for læggekartofler og i de klasser, virksomheden er godkendt til at omsætte i.

Trykning af plantepas

For tiden findes een virksomhed, som leverer et system til trykning af plantepas, som overholder de gældende regler. Systemet indeholder desuden en elektronisk partianmeldelse, som lever op til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens krav til dataform og indhold for elektronisk partianmeldelse. Yderligere oplysninger fås hos virksomheden:

Firmaer, der leverer godkendt system til trykning af plantepas

Resultater af kontrollen med læggekartofler

Her kan du se de offentliggjorte kontrolresultater for læggekartofler.

Resultater af avlskontrollen 2016

Alle avlskontrolrapporter

Basis - Endeligt resultat af avlskontrollen

Basis - Hovedtal for endeligt resultat af avlskontrollen 2013-2016

Basis - Resultat af virusundersøgelser

Præ-basis - Endeligt resultat af avlskontrollen

Præ-basis - Hovedtal for endeligt resultat af avlskontrollen 2013-2016

Præ-basis - Resultat af virusundersøgelser

Resultater af avlskontrollen 2015

Alle avlskontrolrapporter

Basis - Endelig resultat af avlskontrollen af læggekartofler

Basis - Hovedtal for endelig resultat af avlskontrollen 2012-2015

Basis - Resultat af virusundersøgelser

Præ-basis - Endeligt resultat af avlskontrollen af læggekartofler

Præ-basis - Hovedtal for endeligt resultat af avlskontrollen 2012-2015

Præ-basis - Resultat af virusundersøgelser

Resultater af avlskontrollen 2014

Alle avlskontrolrapporter

Basis - Endelig resultat af avlskontrollen af læggekartofler

Basis - Hovedtal for endelig resultat af avlskontrollen 2011-2014

Basis - Resultat af virusundersøgelser

Præ-basis - Endeligt resultat af avlskontrollen af læggekartofler

Præ-basis - Hovedtal for endeligt resultat af avlskontrollen 2011-2014

Præ-basis - Resultat af virusundersøgelser

Resultater af avlskontrollen 2013

Alle avlskontrolrapporter

Basis - Endelig resultat af avlskontrollen af læggekartofler

Basis - Hovedtal for endelig resultat af avlskontrollen 2010-2013

Basis - Resultat af virusundersøgelser

Præ-basis - Endeligt resultat af avlskontrollen af læggekartofler

Præ-basis - Hovedtal for endeligt resultat af avlskontrollen 2010-2013

Præ-basis - Resultat af virusundersøgelser

Resultater af avlskontrollen 2012

Alle avlskontrolrapporter

Basis - Endelig resultat af avlskontrollen af læggekartofler

Basis - Hovedtal for endelig resultat af avlskontrollen 2009-2012

Basis - Resultat af virusundersøgelser

Præ-basis - Endelig resultat af avlskontrollen af læggekartofler

Præ-basis - Hovedtal for endelig resultat af avlskontrollen 2009-2012

Præ-basis - Resultat af virusundersøgelser

Kartoffelcystenematoder

Her finder du materiale om kartoffelcystenematoder

Sortsliste over resistente kartoffelsorter 

Faktaarket om kartoffelcystenematoder

MENU