Gå til hovedindholdet

Anmeldeordning for plasmacytose videreføres i denne planperiode

Igen i år kan minkavlere gøre brug af anmeldeordningen for plasmacytose, når der skal søges om dispensation for et lavere kvælstofindhold i gyllen.

Publiceret 31. januar 2017

Angreb af minksygdommen plasmacytose betyder, at minkavleren skal hygiejnisere minkgyllen, dvs. tilsætte kalk til gyllen for at nedsætte risikoen for smittespredning. Når kalken tilsættes, falder gyllens gødningsværdi, hvilket har stor betydning for gødningsregnskabet. Minkavleren har dog mulighed for at søge om dispensation til at nedjustere tallet, så gyllen fortsat er attraktiv som husdyrgødning.

Anmeldeordning letter dispensationsprocessen

I forbindelse med et ekstraordinært stort angreb af plasmacytose blev der sidste år indført en anmeldeordning, der havde til formål at lette proceduren i forbindelse med ansøgning om dispensation. Med anmeldeordningen blev administrationen forbundet med ansøgningsproceduren forenklet, idet der dog fortsat blev stillet de samme krav om dokumentation.

Anmeldeordningen viste sig at være en succes og er blevet efterspurgt igen i år. NaturErhvervstyrelsen har derfor besluttet at videreføre ordningen i denne planperiode. 

Sådan søger du

For at få dispensation for planperioden 2016/2017 skal du erklære, at du opfylder betingelserne for dispensation. Du skal via vores hjemmeside anføre, hvor stor en mængde kvælstof, der er tilsat kalk. Det er ikke nødvendigt at indsende dokumentation, men du skal i stedet opbevare den krævede dokumentation på bedriften og fremvise den ved en eventuel kontrol.

vores hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du benytter dig af anmeldeordningen for at søge om dispensation ved angreb af plasmacytose. Her kan du også finde den blanket, du skal udfylde og indsende til NaturErhvervstyrelsen, og du kan læse om, hvilke krav der er til dokumentation. Hvis du allerede inden udsendelse af denne nyhed har søgt om dispensation, skal du ikke foretage dig yderligere.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte enheden for administrativ jordbrugskontrol på tlf. 45 26 38 54 eller e-mail jordbrugskontrol@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU