Gå til hovedindholdet

Du kan flytte arealer med målrettede efterafgrøder på tværs af ID15-områder

Vi lægger i dag en opdateret vejledning om målrettede efterafgrøder på vores hjemmeside, hvor det er blevet præciseret, hvordan du kan placere dine målrettede efterafgrøder inden for indsatsområderne. Her kan du blandt andet læse, at du kan flytte ansøgte arealer på tværs af ID15-områder frem til ansøgningsfristen 21. april.

Publiceret 28. februar 2017

Hvis du vil ændre på placeringen af dine ansøgte arealer med målrettede efterafgrøder, kan du frem til ansøgningsfristen 21. april flytte tidligere ansøgte arealer på tværs af ID15-områder inden for kystoplandet. Det gælder også, hvis der allerede er lukket i det pågældende kystvandopland. 

Efter 21. april kan du flytte arealer inden for ID15-området

Efter ansøgningsfristen kan du stadig flytte rundt på ansøgte arealer, men kun så længe dette sker inden for det samme ID15-område, som du har søgt tilskud i.

Husk, at du bevarer din prioritering til tilskud, selvom du i løbet af ansøgningsperioden ændrer på placeringen af markerne med efterafgrøderne. Det er først, når du genindsender dit Fællesskema, at den nye placering af din mark registreres, og at en eventuel op- eller nedjustering af areal registreres. 

Se den opdaterede vejledning på denne side. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: miljobio@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU