Gå til hovedindholdet

Eksempler på udbetaling af kompensation til torskefiskere i Østersøen

Er du torskefisker og ramt af kvotereduktionerne i Østersøen, kan du her se eksempler på, hvor meget forskellige fartøjer kan få i kompensation.

Publiceret 14. marts 2017

Miljø- og Fødevareministeriet offentliggjorde 28. februar 2017 de kriterier, som dit fiskeri skal overholde, for at du som fartøjsejer er omfattet af kompensationsordningen. Kriterierne er: 

  1. Du skal være aktiv erhvervsfisker pr. 1. januar 2017
  2. Du skal have fisket efter torsk i Østersøen i perioden 2013-2015
  3. Du skal have haft minimum 70 fiskedage i Østersøen i alt i 2014 og 2015
  4. Dit fartøjs andel af torsk fra Østersøen skal udgøre minimum 20 procent af fartøjets samlede landingsværdi, heraf skal minimum 10 procent stamme fra hhv. vestlig og / eller østlig Østersø
  5. Dit fartøjets landingsværdi fra Østersøen udgør minimum 30 procent af fartøjets samlede landingsværdi
  6. Bagatelgrænse for udbetaling er 5.000 kr.

Kompensationen beregnes med udgangspunkt i fartøjernes gennemsnitlige årlige omsætning af torsk i hhv. vestlig og østlig Østersø. Der udbetales 50 procent af den gennemsnitlige årlige omsætning af torsk i den vestlige Østersø og 19 procent af den gennemsnitlige årlige omsætning af torsk i den østlige Østersø. I de minimis statsstøttereglerne er der et loft for udbetaling pr. fisker / virksomhed på ca. 223.500 kr. (30.000 euro). Dette loft gælder uanset, hvor mange fartøjer, du ejer eller et selskab ejer. 

Nedenfor er der eksempler på tilfældigt udvalgte fartøjer, og hvilken støtte de kan forvente at få udbetalt. Der er tale om cirka beløb og procentsatser. 

Samlet gns. årlige omsætning i 2013-2015

Gns. årlig omsætning i Østersøen i 2013-2015

Gns. årlig værdi af østersøtorsk i 2013-2015

Andel Østersøtorsk af samlede landinger i pct.

Udbetaling i kr.

43.000

43.000

14.000

                         32

7.000

153.000

153.000

71.000

                         46

35.500

155.000

155.000

93.000

                         60

17.700

169.000

169.000

52.000

                         31

25.800

184.000

184.000

158.000

                         86

79.000

218.000

218.000

135.000

                         62

67.300

240.000

240.000

224.000

                         94

112.200

641.000

641.000

561.000

                         88

175.300

683.000

614.000

466.000

                         68

76.900

773.000

762.000

300.000

                         39

120.500

794.000

794.000

680.000

                         86

223.500

953.000

404.000

192.000

                         20

95.900

982.000

736.000

518.000

                         53

223.500

1.023.000

470.000

354.000

                         35

177.200

1.080.000

358.000

303.000

                         28

138.200

1.246.000

1.137.000

755.000

                         61

223.500

2.217.000

2.217.000

1.310.000

                         59

223.500

5.526.000

3.883.000

3.781.000

                         68

223.500

16.438.000

6.817.000

6.232.000

                         38

223.500

Der gøres opmærksom på, at udbetalingen i yderste højre kolonne ikke nødvendigvis svarer til hhv. 50 procent og 19 procent af beløbet i kolonnen ”Gns. årlig værdi af østersøtorsk i 2013-2015”. Det skyldes, at fartøjets samlede landinger kan være sammensat af både torskelandinger fra den vestlige Østersø og den østlige Østersø, og at der er forskellige kompensationssatser i vestlig og østlig Østersø. Fx vil en fisker med en gennemsnitlig landingsværdi af østersøtorsk i perioden 2013-2015 på 100.000 kr., hvoraf 75.000 kr. er torsk fra den vestlige Østersø, modtage en udbetaling på 42.250 kr. (75.000 * 0,50 + 25.000 * 0,19). 

I løbet af maj måned udsender styrelsen et brev til alle de fiskere og selskaber, der er omfattet af ordningen. Brevet indeholder beløb og betingelser for kompensationen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU