Gå til hovedindholdet

Fællesskema 2013 åbner i Tast selv-service

Den 1. februar kan landmænd og konsulenter udfylde og indsende ansøgninger om arealstøtte via Tast selv-service. Fællesskemaet er blevet slanket, og en række funktioner i Internet Markkort (IMK) er forbedret. Man kan desuden søge om kompensation for randzoner i Fællesskemaet.

Publiceret 30. januar 2013

Fra den 1. februar til den 23. april 2013 kan man søge om arealstøtte ved at indsende Fællesskema og markkort for 2013.

Alle landmænd, der indsendte Fællesskema i 2012, vil i starten af februar modtage et brev med information om ansøgningsrunden.

Der er sket en række forbedringer af Fællesskemaet og Internet Markkort siden ansøgningsrunden 2012. Et hold af landbrugskonsulenter og landmænd har hjulpet NaturErhvervstyrelsen med at prioritere indsatsen. Samarbejdet fortsætter, så man allerede nu er begyndt at kortlægge forbedringer til 2014.

Forbedrede funktioner i IMK 

I år er der:

  • hurtigere upload af markkort fra andre kortsystemer 
  • færre klik generelt i IMK
  • print af marklister og bedre print af markkort 

I IMK har man mulighed for at få oplysninger om andre ansøgeres ansøgte arealer. Dermed kan man undgå overskridelser af markblokarealet.

Gødningskvote og efterafgrøder i særskilt skema 

Beregning af gødningskvote og indberetning af efterafgrøder er nu skilt ud i deres eget skema og er ikke længere en del af Fællesskemaet. Det har gjort Fællesskemaet slankere og skemakontrollen hurtigere.

Det er kun obligatorisk at indsende det nye gødningsskema inden 23. april 2013, hvis man søger om Ekstensivt landbrug. Alle andre kan vente med at indsende skemaet til 31. august 2013.

Kompensation for randzoner 

Har man randzoner på sine marker, kan man i Fællesskema 2013 søge om kompensation for randzoner.

Man behøver ikke at indtegne randzonearealerne som selvstændige marker, men kan automatisk hente et forslag til randzoneareal. Det er vigtigt, at du sammenholder dette forslag med de reelle forhold på dine marker. I skemakontrollen bliver man mindet om, at man skal tjekke sin bedrift for randzoner.

NemID til erhverv 

Virksomheder kan i 2013 bruge et NemID til erhverv til at logge på Tast selv-service. Har man en Medarbejdersignatur fra 2012, kan den også bruges.

  • I/S’er, A/S og ApS’er skal logge på med Medarbejdersignatur eller NemID til erhverv
  • Enkeltmandsvirksomheder kan bruge Medarbejdersignatur, NemID til erhverv eller det private NemID for den juridiske ejer af virksomheden
  • Søger man på sit CPR-nummer, logger man på med sit private NemID.

For at være helt sikker kan man på www.cvr.dk tjekke, om bedriften er registreret som et I/S, A/S, ApS eller enkeltmandsvirksomhed.

Få kan ansøge i papirform 

I 2012 indsendte ca. 1.400 landmænd deres ansøgning på papirskema og med papirkort. Det er ikke tilladt i 2013. Det er kun muligt at ansøge i papirform for dødsboer og konkursboer. Hvis man er ramt af force majeure, kan man søge om dispensation til at indsende på papir. Man skal indsende en beskrivelse af sin situation og vedlægge dokumentation.

Det er ikke tilstrækkeligt, at man ikke har adgang til internet derhjemme, ikke har NemID eller lignende.

Man kan dog indtil 1. september 2013 fortsat indsende overdragelse af betalingsrettigheder i papirform. For at undgå fejl anbefaler NaturErhvervstyrelsen, at man også her bruger det elektroniske skema i Tast selv-service.

Vejledninger kommer 1. februar 

Vejledninger til de støtteordninger, man kan søge om i Fællesskemaet, vil blive åbnet på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside den 1. februar 2013. Der vil man kunne læse om betingelserne for støtte under de forskellige ordninger.

Vejledning til Fællesskema 2013 åbner også på hjemmesiden samme dag. Der kan man læse, hvordan man udfylder Fællesskemaet.

Yderligere oplysninger 

Kontakt NaturErhvervstyrelsen for flere oplysninger: 33 95 80 00

 

 


MENU