Gå til hovedindholdet

Forsinket støtte til landmænd med MFO-græsudlæg i majs fra 2018

I 2018 vil et forbud mod pesticider på arealer med græsudlæg i majs, der anvendes som miljøfokusområde (MFO), medføre forsinket landbrugsstøtte til nogle landmænd.

Publiceret 5. juli 2017

Fra 2018 bliver det forbudt at bruge plantebeskyttelsesmidler på alle miljøfokusområder. Det skyldes nye EU-regler på området. For MFO-efterafgrøder og -græsudlæg gælder forbuddet 8 uger efter høst af hovedafgrøden. Kontrollen af forbuddet skal udføres i hele denne periode.  

Udbetaling, når kontrollen er afsluttet

Dette forbud vil få betydning for de landmænd, der anmelder MFO-græsudlæg i majs. Det fremgår nemlig af EU-reglerne, at alle kontroller i hele landet skal være gennemført, før man må starte udbetalingen af landbrugsstøtte. Majs høstes ofte først i løbet af oktober måned, og kernemajs endda tit i november. Derfor vil kontrollen af sprøjteforbuddet på majsarealer strække sig helt ind i januar måned.

Konsekvensen bliver, at de landmænd, der i 2018 anmelder MFO-græsudlæg i majs, ikke kan få udbetalt direkte arealstøtte (herunder grundbetaling og grøn støtte) før 8 uger efter høst af alle majsmarker med MFO-græsudlæg. Hvis alle majsmarker med MFO-græsudlæg er høstet inden 1. december 2018, kan landbrugsstøtten til disse landmænd blive udbetalt fra 1. februar 2019. De landmænd, der ikke anmelder MFO-græsudlæg i majs, kan forvente at få udbetalt støtten i samme takt som i 2016.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til landbrug@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.  


MENU