Gå til hovedindholdet

Fristen for at indberette gødningsleverancer er 1. september 2017

I disse dage sender vi påmindelser ud til alle, som er tilmeldt Leverandørregister for gødningsleverancer. Fristen for indberetning for planperioden 1. august 2016 - 31. juli 2017 er 1. september 2017. Oplysningerne anvendes i forbindelse med kontrol af gødningsregnskaber og er med til at sikre Danmarks vandmiljø.

Publiceret 17. juli 2017

De oplysninger, der indberettes i Leverandørregister for gødningsleverancer, overføres automatisk til landmandens gødningsregnskab for planperioden. 

Hvis indberetningen ikke er modtaget inden fristen 1. september 2017, afmelder vi de pågældende leverandører fra Leverandørregister for gødningsleverancer.  

Hvem skal indberette?

Gødningsleverandører og landmænd, der videresælger gødning, skal hvert år indberette oplysninger om kvælstofholdige gødningsleverancer i Landbrugs- og Fiskeristyrelsens indberetningssystem for leverandører. 

Alle virksomheder, der leverer gødning til andre virksomheder, skal tilmelde sig som leverandør i Leverandørregister for gødningsleverancer. Det gælder også biogasfællesanlæg og forarbejdningsanlæg. 

Hvad skal indberettes?

  • salg eller videresalg af handelsgødning
  • afsætning af anden organisk gødning
  • afsætning af forarbejdet husdyrgødning
  • afsætning af afgasset biomasse.

Biogasfællesanlæg og forarbejdningsanlæg skal også indberette modtaget gødning. Manglende indberetning kan betyde, at landmanden bliver udtaget til kontrol. 

Du kan læse mere om indberetningen på vores hjemmeside

Gå til leverandørregister for gødningsleverancer

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Administrativ Jordbrugskontrol, Team Kvælstofadministration på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail jordbrugskontrol@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU