Gå til hovedindholdet

Landmænd kan fortsat afgræsse og tage slæt på MFO-græsudlæg

Landmænd kan fortsat afgræsse og tage slæt på MFO-græsudlæg. Derudover må efterafgrøder, der anvendes som miljøfokusområder, nu nedpløjes fra samme dato som øvrige efterafgrøder.

Publiceret 2. juni 2017

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen imødekommer erhvervet efter en netop afsluttet høring, der primært vedrørte reglerne for efterafgrøder, der anvendes som miljøfokusområder (MFO).

Det betyder blandt andet, at landmænd fortsat kan afgræsse og tage slæt på MFO-græsudlæg. I udkastet til bekendtgørelse, der har været i høring, fremgik det, at det ikke længere ville være tilladt at afgræsse eller tage slæt på MFO-efterafgrøder.

Ændringen udsprang af, at EU-Kommissionen havde påpeget et behov for at præcisere de gældende regler for at sikre MFO-efterafgrødernes formål. Men Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har nu undersøgt sagen og vurderer, at miljøeffekten kan opretholdes, selvom der afgræsses eller tages slæt på MFO-græsudlæg.

Det bliver dog ikke tilladt at afgræsse og tage slæt på øvrige MFO-efterafgrøder, der normalt sås efter høst.

MFO- og pligtige efterafgrøder får samme destruktionsdato

Landmænd kan med den nye bekendtgørelse også se frem til forenklinger. Landmænd kan nemlig i år pløje deres MFO-efterafgrøder ned allerede den 20. oktober. Den tidligste dato for destruktion flyttes dermed en uge, og datoen for tidligste destruktion af MFO-efterafgrøder bliver nu den samme som for pligtige efterafgrøder.

MFO-efterafgrøder som blandinger får startdato

For at imødekomme et formelt krav fra EU-Kommissionen indfører styrelsen også en tidligste dato for udsåning af MFO-efterafgrøder som blandinger. Datoen bliver 1. juli. Efterafgrøder som blandinger sås normalt efter høst, så denne dato forringer under normale forhold ikke danske landmænds fleksibilitet.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft 1. juli 2017.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til DirekteBetalinger@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU