Gå til hovedindholdet

Lyst- og fritidsfiskere tager ansvar for genopretning af torskebestand

Lyst- og fritidsfiskere har taget godt imod reglerne om fangstbegrænsning i den vestlige Østersø.

Publiceret 23. januar 2017

Den 1. januar trådte fangstbegrænsninger for lyst- og fritidsfiskeri af torsk i den vestlige Østersø i kraft. I 2017 må lyst- og fritidsfiskere max. beholde 5 torsk om dagen, når de fisker i det nævnte farvand. I perioden fra 1. februar til 31. marts lyder begrænsningen på max. 3 torsk om dagen.

Og danske lyst- og fritidsfiskere er gode til at overholde reglerne. Sådan lyder det fra NaturErhvervstyrelsen efter årets første tre uger.

”Vi har siden årets begyndelse kontrolleret, om lyst- og fritidsfiskerne overholder reglerne i den vestlige Østersø, og indtil videre er indtrykket meget positivt. Folk er gode til at overholde reglerne, og der skal også lyde en ros til alle de, der har været med til at sprede budskabet, så alle er bekendt med reglerne”, siger Mik Jensen, fiskerikontrolchef i NaturErhvervstyrelsen.

Fælles indsats for bestanden

Fangstbegrænsningerne for rekreativt fiskeri af torsk er indført som et bidrag til genopretning af torskebestanden, der i øjeblikket ikke har det godt i den vestlige Østersø. Derfor er også de kvoter, som erhvervsfiskerne fisker på i år reduceret med 56 % i forhold til kvoterne i 2016. Og for at få succes med en genopretning af torskebestanden er det afgørende, at alle løfter i flok og følger reglerne. 

”Alle har en interesse i, at vi får flere torsk i den vestlige Østersø. Derfor er det meget positivt, at lyst- og fritidsfiskerne virkelig tager ansvaret på sig. I særdeleshed i de kommende måneder, hvor de højst må tage 3 torsk med i land om dagen, fordi disse måneder er torskenes gydeperiode”, siger Mik Jensen.

Læs mere om fangstbegrænsningerne for torskefiskeriet i den vestlige Østersø her

Kontakt 

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til fiskerikontrol@naturerhverv.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.


MENU