Gå til hovedindholdet

Målrettede efterafgrøder er ikke i mål endnu

Der er stadig ledige hektar i ordningen om målrettede efterafgrøder i mange områder. Hvis du ønsker at søge tilskud til målrettede efterafgrøder, kan du derfor nå det endnu, hvis din bedrift ligger i et område med ledige hektar. På nuværende tidspunkt er der søgt til 128.200 ud af de 145.000 hektar, der er afsat midler til. Hvis ordningen skal nå i mål, og et obligatorisk krav skal undgås, er det vigtigt, at der bliver søgt til de resterende hektar.

Publiceret 14. marts 2017

Anden runde af målrettede efterafgrøder kom rigtig godt fra start, men der er fortsat ca. 16.800 ledige hektar fordelt over 38 kystvandoplande. I kystvandoplande ved fx Århus bugt, Smålandsfarvandet og Nordjylland er der kun søgt til ca. 50 procent af de afsatte midler til området, så der er mange ledige hektar i disse områder. Du kan på vores hjemmeside se et opdateret kort over de områder, hvor det fortsat er muligt at søge tilskud til målrettede efterafgrøder. Se kortet på denne side. I listen over målrettede efterafgrøder i tast-selv kan du også se, om der er ledige hektar i lige netop det område, som du har marker i.

Du skal også være opmærksom på, at tidligere lukkede kystvandopland kan blive åbnet igen, hvis nogle landmænd trækker deres ansøgning tilbage. I løbet af sidste weekend blev der fx igen åbnet op for kystvandoplandet Avnø Fjord nordvest for Vordingborg, og der kan nu søges tilskud inden for områder igen.   

Efterafgrøder i runde 3-områder har mindre effekt

22. marts åbner tredje og sidste runde af ansøgningsperioden for målrettede efterafgrøder. I den tredje runde kan der søges tilskud til arealer, hvor der er et indsatsbehov i forhold til kystvand, og hvor jordens evne til at tilbageholde kvælstof er over middel (høj retention). Den høje retention betyder, at efterafgrøderne har en mindre effekt i disse områder i forhold til at nå det samlede indsatsbehov for ordningen.

Hvis vi skal nå det samlede indsatsbehov for ordningen, og derved undgå et obligatorisk krav, er det derfor vigtigt, at så mange målrettede efterafgrøder som muligt, bliver udlagt i de områder, der åbnede i 1. og 2. runde. Hvis du har arealer i områder fra runde 1 eller 2 og endnu ikke har søgt, er det derfor vigtigt, at du melder dem ind nu. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: miljobio@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU