Gå til hovedindholdet

Nu er kvælstofprognosen offentliggjort

Tørt efterårs- og vintervejr medfører mindre behov for tildeling af kvælstof til afgrøder på finsand, blandet sand- og lerjord og lerjord. Det fastslår kvælstofprognosen for 2017.

Publiceret 14. marts 2017

Kvælstofprognosen viser, at der i år i hele landet er et mindre behov for tilførsel af kvælstof, end kvælstofnormerne foreskriver, da der er mere kvælstof tilgængeligt i jorden end normalt.

Det større indhold af kvælstof i jorden hænger sammen med, at nedbøren i hele landet i efterår- og vintermånederne har været ca. 132 mm lavere end gennemsnittet de foregående 10 år. Den lavere nedbørsmængde har varieret mellem landsdelene, hvorfor kvælstofprognosen for 2016 regionaliseres i to områder: A og B. I område A har nedbøren ligget 92 mm under gennemsnittet for de sidste 10 år. I område B ligger nedbøren 179 mm under gennemsnittet.Prognosen giver erhvervet en besparelse og er godt for miljøet

Konsekvensen af kvælstofprognosen er en reduktion af kvælstofbehovet på lidt under 7.000 tons for hele landet svarende til knap 3 kg N pr. ha landbrugsareal. Det lavere behov for tilførsel af kvælstof medfører en samlet besparelse for erhvervet på ca. 50 millioner kroner i indkøb af handelsgødning. Det lavere behov for tilførsel af kvælstof har samtidig en positiv effekt for miljøet.

Om kvælstofprognosen

Kvælstofprognosen er indstillet af Normudvalget, der består af repræsentanter fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, SEGES, Miljøstyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Prognosen er baseret på målinger af jordens kvælstofindhold i foråret, som sammenlignes med det gennemsnitlige indhold de sidste 11 år. Er jordens aktuelle indhold af kvælstof større end gennemsnittet, er prognosen negativ. Er indholdet lavere, er den positiv.

Prognose gælder for vinterkorn og vårsåede afgrøder

Kvælstofprognosen gælder for marker med vinterkorn og vårsåede afgrøder. Ifølge Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for planperioden.

Kvælstofprognosen for 2017 viser et større kvælstofindhold end normalt på jordtyperne finsand, blandet sand- og lerjord og samt lerjord, mens der på grovsand er normalt kvælstofindhold. Korrektionen af kvoten er afhængig af jordbund og geografisk placering. Prognosen følger kommuneinddelingen.

Korrektion af kvælstofkvoten afhængig af jordtype og område (kg N pr. ha)

Område

Grovsand

JB 1 og JB 3

Finsand

JB 2 og JB 4 Lerjord

Lerjord

JB over 4

A

0

-5

-5

B

0

-5

-10

Bekendtgørelsen som udmønter kvælstofprognosen træder i kraft onsdag d. 15. marts og umiddelbart efter, vil siden vedrørende gødningsplanlægning i Tast selv-service blive opdateret med tallene for Kvælstofprognosen 2017. I den vedhæftede tabel  kan man se, hvordan kommunerne er fordelt mellem områderne A og B. Hvis du allerede har beregnet din kvælstofkvote, vil den automatisk blive genberegnet, når kvælstofprognosen er tilgængelig i Tast-Selv.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: miljobio@lfst.dk 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.


MENU