Gå til hovedindholdet

Ny bekendtgørelse om økologisk landbrug træder i kraft i dag

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har offentliggjort en ny bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion, som indeholder nye regler rettet mod økologisk primærproduktion.

Publiceret 1. marts 2017

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har samlet de fem bekendtgørelser med produktionsregler på økologiområdet, som styrelsen er ansvarlig for, til én enkelt bekendtgørelse. Du skal være opmærksom på, at de nye regler, som træder i kraft 1. marts 2017, kan have betydning for dig. Bekendtgørelsen indeholder følgende større ændringer: 

  • Særlige regler for økologiske kaniner og hjortedyr: For at skabe basis for produktion af økologiske kaniner og hjorte i Danmark er der indført specifikke regler, så det sikres, at der tages hensyn til dyrenes artsspecifikke behov.
  • Økologisk biavl: Vi ændrer reglerne for økologisk biavl, så bigården skal placeres, så bierne har adgang til at trække på 95 procent godkendte nektar- og pollenkilder inden for en radius af tre km. Du skal senest den 10. april skal have foretaget din indberetning af økologisk biavl til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Denne frist ligger før ansøgningsfristen for fællesskemaet af hensyn til, at der skal foretages en manuel behandling af hver ansøgning. Du skal ved indberetningen angive placeringen af dine bistader med koordinater, som skal godkendes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Hvis ikke placeringen godkendes, får du besked efter den 21. april, hvor det endelige kort over godkendte områder offentliggøres. Herefter har du fem hverdage til at indsende nye koordinater, som skal ligge inden for de godkendte områder. Det nævnte kort offentliggøres på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside, efter ansøgningsfristen for fællesskemaet udløber i april.
  • Tomgangsperiode for fjerkræ: På udearealer, hvor fjerkræene har minimumsarealet på 4 m2 pr. fjerkræ, er reglerne om tomgangsperioden for fjerkræ (dvs. den periode, hvor der ikke må være fjerkræ i folden) nedsat til to uger. Samtidig stilles der krav om, at 70 procent af udearealet skal være beplantet, heraf 50 procentpoint med buske og/eller træer og 20 procentpoint med bunddække.
    Af hensyn til at det skal være muligt at etablere vegetation, er der indført en tidsbegrænset mulighed for, at du kan følge de hidtil gældende regler om tomgangperiode på 60 eller 120 dage. Denne valgmulighed er kun gældende for 2017, og du skal derfor være opmærksom på at tage stilling til, hvilken mulighed du vælger, inden der kommer kontrol. Fra 2018 vil det være bestemmelsen om de to ugers tomgangsperiode med dertilhørende vegetationskrav, der er gældende. Hvis du har udearealer på mindst 6 m2 pr. fjerkræ, kan du fortsætte, som du plejer, da der ikke ændres på denne mulighed. 

Læs bekendtgørelsen samt høringssvarene og høringsnotatet på høringsportalen

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU