Gå til hovedindholdet

Ny habilitetsvejledning til landbrugets fonde

Fremover bliver det mere tydeligt, hvornår et bestyrelsesmedlem i landbrugets fonde er habilt eller inhabilt. Ny habilitetsvejledning, der imødekommer Rigsrevisionens kritik, er nu trådt i kraft.

Publiceret 24. januar 2017

Rigsrevisionen foretog i 2016 en undersøgelse af tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde, som efterfølgende har ført til en række ændringer. Blandt andet er der fastsat regler, der skal sikre, at sagsbehandlingen blevet gjort mere ensartet og gennemsigtig. Det er sket i en bekendtgørelse, der trådte i kraft d. 1. januar 2017.

Nu er habilitetsvejledningen også revideret. Her er reglerne for, hvornår et bestyrelsesmedlem er inhabilt, blevet skærpet i forhold til bestyrelsesmedlemmer, som er ”fagligt ansvarlige for et projekt eller i øvrigt må vurderes at have en betydelig karrieremæssig interesse i projektet eller blot har underskrevet ansøgningen”.
Vejledningen er sendt til fondene og gælder ligeledes fra 1. januar 2017.

NaturErhvervstyrelsen har i forbindelse med udsendelsen af vejledningen gjort fondene opmærksomme på, at der kan forekomme andre situationer end de nævnte, hvor det også kan være relevant at anlægge en skærpet vurdering.

Se habilitetsvejledningen her

Se høringssvar her og høringsnotat her


MENU