Gå til hovedindholdet

Ny praksis hvis du flytter målrettede efterafgrøder indenfor et ID15-område

Efter ønske fra erhvervet har vi valgt at lempe på kravet om, at du skal ændre i Fællesskemaet, hvis du flytter dine målrettede efterafgrøder indenfor et ID15-område. Du skal dog fortsat indberette i Fællesskemaet, hvis dit areal med målrettede efterafgrøder bliver mindre.

Publiceret 14. juli 2017

Erhvervet har efterspurgt muligheden for ikke at skulle ændre i Fællesskemaet, hvis ansøger ønsker at flytte sine ansøgte marker om målrettede efterafgrøder til andre marker indenfor det samme ID15-område. Ønsket skyldes, at det kræver en del ekstra arbejde for landmanden eller konsulenten, hvis den nye mark er større end den ansøgte mark, da marken skal deles op både i Fællesskemaet og Internet markkort. 

I forhold til kontrollen af ordningen om målrettede efterafgrøder har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen behov for at vide, hvor mange målrettede efterafgrøder, der er udlagt indenfor et ID15-område. Vi har derfor valgt at imødekomme erhvervets ønske om, at der ikke skal ske en ændring af Fællesskemaet, hvis et ansøgt areal bliver flyttet til en anden mark indenfor det samme ID15-områder, der har enten samme størrelse, eller er større.

Selv om to nabo-ID15-områder skulle have samme vejledende behov, må du ikke flytte imellem ID15-områder.  

Du skal fortsat ændre Fællesskemaet, hvis det ansøgte areal bliver mindre

Hvis du ønsker at flytte de målrettede efterafgrøder til en anden mark indenfor det samme ID15-område, som er mindre end det ansøgte areal, skal du stadig ændre det i Fællesskemaet. Det skyldes at støtten udregnes på baggrund af det ansøgte areal i Fællesskemaet.   

Brug Internet Markkort, når du skal vælge mark i ID15

I Internet Markkort kan du se afgrænsningen af ID15-områder i det/de områder hvor du har anmeldt marker. Laget hedder ” Vejledende behov for målrettede efterafgrøder”. Afgrænsningen af ID15-områder er de brede hvide skel.  

Kontrol giver høring, hvis du har flyttet målrettede efterafgrøder 

Vær opmærksom på, at hvis du har valgt at udlægge målrettede efterafgrøder på et andet areal end, vi kender det fra dit seneste Fællesskema, vil en eventuel fysisk kontrol bemærke dette og høre dig om det i et brev efterfølgende. Hvis arealet er flyttet til en mark indenfor samme ID15, og hvis efterafgrøden i øvrigt kan godkendes ved kontrollen, er der ingen konsekvens for støtten eller gødningskvoten.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lfst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU