Gå til hovedindholdet

Økologiovertrædelser kan fremover blive indberettet til krydsoverensstemmelse (KO)

Fra 1. februar 2017 ændrer NaturErhvervstyrelsen sine interne kontrolprocedurer og indfører et system for indberetning af overtrædelser af KO-krav i forbindelse med økologikontrollen, da der er sammenfald mellem økologi- og KO-reglerne på nogle områder. Indberetningen er et EU-krav. Hvis du overtræder KO-kravene, kan det betyde, at din landbrugsstøtte bliver nedsat.

Publiceret 18. januar 2017

NaturErhvervstyrelsen udfører både økologikontrol og KO-kontrollen i Danmark. EU-reglerne om KO pålægger NaturErhvervstyrelsen at indberette overtrædelser af de økologiregler, der svarer til KO-kravene, til styrelsens KO-administration. Det er en mindre del af økologireglerne, hvor der er sammenfald med KO-reglerne. Og generelt er økologireglerne mere restriktive end KO-reglerne. Derfor vil en økologiovertrædelse inden for et område, der er KO-belagt, ikke automatisk medføre en KO-indberetning. Formålet med indberetningen er, at de økologiovertrædelser, der samtidig er overtrædelser af EU’s KO-krav, indgår i den samlede vurdering af bedriftens overholdelse af EU-bestemte krav. 

Læs mere om krydsoverensstemmelseskravene her 

Dette betyder, at hvis du fremover som økolog overtræder økologireglerne, kan det i visse tilfælde også føre til en KO-sanktion, som bedømmes på lige fod med andre overtrædelser af KO-kravene. 

Læs mere om nedsættelse af støtte her 

Indberetningspligten følger EU’s regler om krydsoverensstemmelse. NaturErhvervstyrelsen indfører indberetningsproceduren fra 1. februar 2017.

Find vejledninger og instrukser til krydsoverensstemmelse her

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU