Gå til hovedindholdet

Pressemeddelelse: Muslingekvoten er fordoblet i Horsens Fjord

Den 5. marts 2017 åbner Landbrugs- og Fiskeristyrelsen for fiskeri efter blåmuslinger i Natura 2000-området i Horsens Fjord. I år er kvoten på 30.000 tons.

Publiceret 3. marts 2017

Søndag d. 5. marts åbner Landbrugs- og Fiskeristyrelsen for årets muslingefiskeri i Horsens Fjord. I år er kvoten fordoblet i forhold til sidste år, så der i år kan fiskes efter 30.000 tons blåmuslinger i Natura 2000-området ’Horsens Fjord, havet øst for og Endelave’.

Til gengæld er der igen i år lukket for fiskeri i Natura 2000-området ’Lillebælt’, da muslingebestanden her fortsat er for lille.

”Det er meget positivt, at bestanden i Horsens Fjord har det så godt, at vi kan fordoble kvoten i år, og så fiskeriet kan foregå der, hvor der er bedst mulighed for at hente muslinger af den rette kvalitet og størrelse op. Jeg ved, at det er særligt vigtigt for fiskerne, når vi fortsat må holde Lillebælt lukket, indtil bestanden har bedret sig,” siger Bjørn Wirlander, enhedschef i EU & Fiskeriregulering hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Fiskeri på særlige vilkår

Fiskeriet i Natura 2000-området tillades på særlige vilkår, som skal sikre beskyttelse af blandt andet ålegræs og stenrev. Til ålegræssamfundene i havet er der et helt økosystem tilknyttet med et mylder af smådyr, der er afhængige af ålegræs, mens revene fungerer som levested og gyde- og opvækstområde for mange fiskearter.

DTU Aqua har i 2016 kortlagt ålegræsforekomster i Horsens Fjord, og der er lavet beskyttelseszoner – såkaldte ålegræskasser – i området, hvor der ikke må fiskes, ligesom alle kortlagte stenrev beskyttes med en bufferzone (såkaldt sikkerhedszone).

Uden for ålegræskasserne må der fiskes på vanddybder over fire meter. Alle fartøjer, der udøver fiskeri efter blåmuslinger, er udstyret med et ’Black Box System’ til opsamling af GPS-data og fiskeriaktivitetsdata.

Muslingefiskeri i Natura 2000-områderne forvaltes i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets muslingepolitik.


MENU