Gå til hovedindholdet

Sådan søger du til marker under 0,30 ha

Du kan kun søge grundbetaling til marker under 0,30 ha, hvis de deler markgrænse med en anden af dine marker i samme markblok. Skemakontrollen vil blokere for det, hvis markerne ikke deler markgrænse, og de ikke tilsammen udgør mindst 0,30 ha. Marker med permanent græs og marker i omdrift anses ikke for sammenhængende.

Publiceret 17. marts 2017

Du skal allerede i markkortet sørge for, at de to marker har en sammenhængende markgrænse. På den måde kan du undgå, at din ansøgning skal sagsbehandles manuelt på dette punkt.

For at sikre, at dine marker har en sammenhængende markgrænse, skal du tegne den ene marks side ind over den anden mark. IMK opretter derved markerne, så de deler grænse.

Se et eksempel på, hvordan du tegner den ene marks side ind over den anden mark. 

Har du et registreret miljø- eller økologitilsagn til en mark, som er mindre end 0,30 ha, skal du stadig indberette marken, så du får dit tilskud udbetalt. Også selvom du ikke søger grundbetaling til den. Hvis du glemmer at indberette den, bortfalder tilsagnet for marken.  

Hvilke marker under 0,30 ha kan få grundbetaling?

Ifølge EU-reglerne er marker med permanent græs og marker i omdrift ikke sammenhængende. Derfor lægger vi løbende permanente græsarealer i egen markblok. Reglen gælder også for de markblokke, som vi ikke har nået at opdele endnu.

Du kan kun søge grundbetaling for en mark under 0,30 ha, hvis alle disse betingelser er opfyldt:

  • Marken er sammenhængende med en anden mark, hvor du også søger om grundbetaling
  • De to marker udgør tilsammen 0,30 ha eller derover
  • Markerne ligger i samme markblok
  • Afgrøderne på markerne inden for markblokken overholder kravene til, hvad vi kan anse for sammenhængende, se tabellen nedenfor

I tabellen nedenfor kan du se, hvornår marker i samme markblok kan anses for sammenhængende:

                  Mark 2

Mark 1

Omdriftsjord

Permanente afgrøder

Lavskov

Permanent græs

Omdriftsjord

Ja

Ja

Nej

Nej

Permanente afgrøder

Ja

Ja

Nej

Nej

Lavskov

Nej

Nej

Ja

Nej

Permanent græs

Nej

Nej

Nej

Ja

For visse miljøtilsagn er det dog ikke et krav, at markerne ligger i samme markblok for at være sammenhængende.

En mark på mindre end 0,30 ha er kun sammenhængende med en anden mark, hvis det er muligt at komme fra den ene mark til den anden mark med en landbrugsmaskine. Der skal være en støtteberettiget åbning mellem markerne på minimum fire meter i bredden.

Hvis der er en ikke-støtteberettiget arbejdsvej i åbningen mellem de to marker, skal der være fire meter støtteberettiget areal i bredden ud over vejens areal.

Reglerne for sammenhængende marker fremgår af Vejledning om direkte arealstøtte 2017, afsnit 2.7.1.

Læs mere om, hvornår en arbejdsvej anses for støtteberettiget i vejledningen, afsnit 5.4.

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2017 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til direktebetalinger@lfst.dk. 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU