Gå til hovedindholdet

Seks gode råd, når du søger miljø- og økologitilskud

Alle landmænd vil gerne have udbetalt tilskud hurtigst muligt, men vores sagsbehandling bliver forsinket, hvis vi mangler oplysninger. Her er seks gode råd til at udfylde dit Fælleskema 2017.

Publiceret 6. april 2017

Når du har et miljø- eller økologitilsagn, skal du hvert år indberette dine tilsagnsmarker i fællesskemaet og indtegne markerne i Internet Markkort. Det sker dog ofte, at vi mangler nogle oplysninger. Det betyder, at vi skal bede dig, der ansøger, om ekstra oplysninger. Dette forsinker udbetalingen af tilskud. Her er nogle gode råd, som alt andet lige gør sagsbehandlingen lidt hurtigere: 

1.   Indtegn tilsagnet korrekt i Internet Markkort

Du skal hvert år indtegne dine tilsagnsmarker i Internet Markkort. Det er en rigtig god ide at slå tilsagnslaget til, når du indtegner, så indtegningen bliver så korrekt som muligt i forhold til det registrerede tilsagnsareal. Du finder tilsagnslaget for dine marker i Internet Markkort under ”Miljø- og økologitilsagn.” Hvis du vil være sikker på, at du har indtegnet tilsagnet præcist, kan du bruge funktionen ”Opret mark ud fra korttema” og vælge laget for dit tilsagn.

Hvis dele af tilsagnet er kommet uden for markblok, og hvis arealet opfylder betingelserne i tilsagnet, skal du anmode om markblokændring. Herefter anmelder du arealet som en 999999-99 markblok.

Hvis du har mere end et tilsagn på arealet, skal du huske at slå begge tilsagnslag til. Det kan fx være, hvis du har tilsagn til Fastholdelse af vådområder og tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer på samme mark. 

2.   Tjek forskelsviseren

På siden ”Miljø-og økologitilsagn - udbetaling af tilskud” kan du se, om der er forskel på det registrerede tilsagnsareal, og det areal du anmelder. Du skal være opmærksom på, at forskelsviseren viser den samlede forskel. Så én mark godt kan være anmeldt med et areal, der er for stort, mens en anden er anmeldt med et areal, som er for lille. Du bør tjekke dine markers areal, inden du sætter hak i accept af over- eller underanmeldelse.    

3.   Behold marknummeret, hvis du kan

Når vi sammenligner din ansøgning om udbetaling med det oprindelige tilsagn, tager sagsbehandlingen længere tid, hvis du ændrer på marknumrene, fordi vi så bruger tid på at genfinde de oprindelige marker. Hvis du opdeler en tilsagnsmark i to delmarker, er det en fordel, hvis du beholder den første del af nummeret, så hvis fx mark 1-0 opdeles, kan de blive til markerne 1-1 og 1-2. Så medmindre du opdeler marker eller overtager marker med samme nummer som dine hidtidige marker, anbefaler vi, at du beholder marknumrene.

4.   Manglende tilsagnstype og udløbsår

Du skal angive tilsagnstype for alle marker i dit tilsagn, ellers bortfalder tilsagnet, og vi kræver tilskuddet tilbagebetalt. Alle tilsagn har et nummer, som fremgår af tilsagnsbrevet. Fx har Økologisk Arealtilskud tilsagnstype 36 eller 37 afhængig af, om der er tillæg om reduceret kvælstoftilførsel.

Du skal også oplyse udløbsåret for hver enkelt mark i dit tilsagn. Hvis dit tilsagn eksempelvis er startet 1. september 2014, er udløbsåret 2019.

Deler du en mark op, skal du huske at skrive tilsagnstype og udløbsår for hver af de nye delmarker. 

5.   Har du opfyldt betingelserne i tilsagnet?

Du skal oplyse i fællesskemaet, at du opfylder betingelser for dine tilsagnsarealer. Det gør du i felt A på siden ”Miljø- og økologitilsagn – udbetaling af tilskud.” Hvis du ikke opfylder betingelserne for en eller flere marker, skal du markere i Nej-feltet, og så kan du skrive en bemærkning om, hvorfor du ikke opfylder betingelserne.

6.   Er marken blevet solgt eller bortforpagtet?

Er en eller flere tilsagnsmarker blevet solgt eller bortforpagtet, skal du oplyse os om det ved at udfylde og indsende et producentskifteskema. Som udgangspunkt skal tilsagnet overdrages sammen med marken. Ellers bortfalder tilsagnet, og vi kræver tilskuddet betalt tilbage. Der er dog en række ordninger, hvor tilsagnet kan ophøre, uden at vi kræver tilskuddet tilbagebetalt, når marken skifter hænder. Det gælder for ordningerne:

  • Økologisk Arealtilskud (tilsagnstype 36 og 37)
  • Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 66 og 67)
  • Ændret Afvanding (tilsagnstype 64)
  • Fastholdelse af vådområder (tilsagnstype 74, 75, 76, 77 og 78)

Du skal dog stadigvæk indsende et skema, så vi kan se, at tilsagnet ophører.

Læs mere om producentskifte

 … og et ekstra råd til økologerne
Husk at tjekke, at du oplyser det korrekte omlægningstidspunkt for økologiske marker.

Husk ansøgningsfristen

Du skal huske, at fristen for at indsende fællesskemaet er 21. april 2017. Det er især vigtigt, hvis du vil søge om et nyt tilsagn, da der ikke kan søges nye tilsagn efter den dato.

Hvor kan jeg læse mere?

Læs brugerguides til hhv. Internet Markkort og Fællesskema

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til arealtilskud@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU