Gå til hovedindholdet

Søg om økologisk biavl senest 10. april 2017

Du kan blive blandt de første økologiske biavlere i Danmark. Husk at det er senest mandag den 10. april 2017, du kan sende en ansøgning, hvis du vil have dine bigårde godkendt til økologisk honningproduktion.

Publiceret 6. april 2017

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen offentliggjorde 16. marts 2017 et vejledende kort over områder, som forventes at kunne godkendes til økologisk biavl i 2017. Samlet forventer vi, at der bliver mulighed for økologisk biavl på mindst 174.000 ha i 2017. Der er især store arealer i Midtjylland, i Nordjylland, langs den jyske vestkyst og i Nordsjælland.

Sådan søger du

Hvis du allerede er autoriseret økolog, kan du indberette den ønskede placering af dine bigårde i et biavlsskema

Se biavlsskemaet

Hvis du endnu ikke er autoriseret økolog, men gerne vil være det, skal du samtidig med ansøgning om godkendelse af placering af økologiske bigårde sende en ansøgning om autorisation.

Se vejledning og søg om autorisation

Hvornår får du svar?

Kortet med de godkendte områder til økologisk biavl for 2017 baseres på oplysninger fra Fællesskema 2017. Da landmændene har frem til den 21. april 2017 til at indberette deres marker og afgrøder, får du først den endelige godkendelse af bigårdens placering herefter. Hvis du får afslag på godkendelse af en eller flere af dine ansøgte placeringer, får du 5 hverdage, fra du har modtaget afslaget, til at søge om godkendelse af nye placeringer.

Vil du vide mere om økologi og biavl?

Læs mere i nedenstående links

Tillæg til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion - Marts 2017, Økologisk biavl

Skema til indberetning af placeringen af bigårde

Læs mere om økologisk biavl

Læs mere om, hvordan du bliver økolog

Læs mere om økologikontrol

Kontakt
Har du spørgsmål til ansøgning om autorisation, indberetning eller økologikontrol, er du velkommen til at kontakte Administrativ Jordbrugskontrol, Team Økologiadministration på tlf.: 33 95 80 00 eller e-mail: jordbrugskontrol@lfst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU