Gå til hovedindholdet

Søg tilskud til dit første fiskefartøj

Er du ung fisker, og ønsker du at etablere dig som selvstændig erhvervsfisker, så kan du nu søge en ny tilskudsordning, der giver tilskud til, at fiskere under 40 år kan købe deres første fiskefartøj.

Publiceret 30. juni 2017

Den 3. juli 2017 åbner tilskudsordningen ”Yngre Fiskeres førstegangsetablering”, der skal gøre det nemmere for yngre fiskere at etablere sig som erhvervsfiskere. Det kan være svært for yngre fiskere at rejse penge til fartøj, redskaber, kapacitet og kvoteandele, men nu kan yngre fiskere få en økonomisk håndsrækning ved at søge den nye tilskudspulje.

Tilskuddene uddeles efter først-til-mølle, og ordningen lukker oktober 2019, eller når der ikke er flere midler tilbage i puljen på 10 mio. kr.

Hvem kan søge tilskud?

Du kan søge tilskud, hvis du er under 40 år på ansøgningstidspunktet. Du må ikke tidligere have været registreret med et fartøj i fartøjsregisteret. Du skal have arbejdet mindst 5 år som erhvervsfisker eller have en tilsvarende erhvervsuddannelse.

En gruppe af yngre fiskere kan gå sammen om førstegangserhvervelse af et nyt fartøj, hvor de hver især ejer en andel, der tilsammen udgør 100 pct. af fartøjet.

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan få tilskud til at købe dit første fiskefartøj. Fartøjet skal opfylde nedenstående kriterier:  

  • Fartøjet skal være mellem 5 og 30 år gammelt
  • Fartøjet skal være under 24 m langt
  • Fartøjet skal tilhøre et flådesegment, hvor der ikke er en overkapacitet
  • Fartøjet skal være udstyret til havfiskeri.

Hvor stort et tilskud kan du få?

Der er afsat 10 mio. kr. til ordningen.

Du kan maksimalt få udbetalt 500.000 kr., og du kan ikke få tilskud, der overskrider 25 pct. af anskaffelsesprisen for fartøjet.

Sådan søger du

Fra den 3. juli 2017 kan der søges om tilskud til ”Yngre Fiskeres førstegangsetablering”.

Du finder vejledninger og ansøgningsskemaer på Fiskeafgiftsfondens hjemmeside

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeafgiftsfonden på tlf. 70 10 40 40 eller e-mail: fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk

Er du journalist, er du også velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 4189 2507.


MENU