Gå til hovedindholdet

Stor interesse for at søge økologitilskud

Danske landmænd fortsætter i 2017 med at omlægge markerne til økologisk landbrug. Indtil videre er der søgt nye tilsagn om økologitilskud til ca. 31.500 ha.

Publiceret 6. juli 2017

Igen i 2017 er der stor interesse for at omlægge til økologisk jordbrug, og 928 landmænd har frem til 21. april søgt om nye tilsagn om Økologisk Arealtilskud til ca. 31.500 ha. Heraf omlægges ca. 28.000 ha fra konventionelt til økologisk jordbrug, og disse arealer kan få et ekstra omlægningstillæg i to år.  

Husk at søge om økologisk autorisation

Ansøgerne til Økologisk Arealtilskud er både nye økologer samt etablerede økologer, som udvider deres bedrift. 240 ud af de 928 ansøgere er landmænd, der pr. 21. april 2017 endnu ikke havde søgt om økologisk autorisation. De pågældende landmænd vil kun få tilsagn om tilskud, hvis de også søger om autorisation inden 1. september 2017.

Her kan du læse mere om, hvordan du bliver økolog

Derudover kan etablerede økologer frem til 1. september 2017 søge om nyt tilsagn til marker, som de har købt eller forpagtet i perioden 22. april – 1. september 2017. Erfaringsmæssigt er der også en del ansøgere, der falder fra inden 1. september, og arealet, som får tilsagn, forventes derfor at blive mindre end det ansøgte areal. Det er derfor først efter 1. september 2017, at vi kender det samlede areal, der får tilsagn til Økologisk Arealtilskud.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er nu gået i gang med at behandle de ansøgninger om tilsagn, der allerede er kommet ind.

I 2016 blev der givet nyt tilsagn om Økologisk Arealtilskud til ca. 38.000 ha.
Læs mere om Økologisk Arealtilskud

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU