Gå til hovedindholdet

Valg af Bevaringsudvalg

Avlere skal nu forhåndsregistrere sig hos NaturErhvervstyrelsen, hvis man ønsker at opstille kandidater og/eller vælge medlemmer til det nye Bevaringsudvalg for genressourcer hos oprindelige danske husdyrracer.

Publiceret 6. maj 2013

Høringen af forslaget til Kommissorium for Bevaringsudvalg for genressourcer hos oprindelige danske husdyrracer er nu afsluttet.

Du kan se de indkomne høringssvar på høringsportalen på www.borger.dk.

Høringssvarene har givet anledning til mindre justeringer af kommissoriet.

Valg af medlemmer 

Reglerne for valg af de otte udvalgsmedlemmer er beskrevet i bilag 1 i Kommissoriet - se linket ovenfor.

Otte af medlemmerne skal vælges blandt avlere af avlere.

Ejere af oprindelige danske kvæg-, fåre-, gede-, svine- og hesteracer er opstillings- og stemmeberettigede, såfremt de er fyldt 18 år.

Du kan se listen over de oprindelige danske husdyrracer i bilag 2 i Kommissoriet – se linket ovenfor.

Her er kriterierne for dyrenes renhed og dokumentation også beskrevet.

Forhåndsgodkendelse af personer, der ønsker at opstille 

NaturErhvervstyrelsen skal forhåndsgodkende personer, der ønsker at opstille og/eller stemme. Det er muligt at opstille sig selv.
 
Personer eller repræsentanter for juridiske personer, der ønsker at opstille, kan blive godkendt, hvis NaturErhvervstyrelsen kan bekræfte ejerskabet af oprindelige danske kvæg-, fåre-, gede-, svine- og hesteracer via et opslag i det Centrale Husdyr Register (CHR) og hhv. Kvægdatabasen, Gede- eller Fåreregisteringen.

Personer eller repræsentanter for juridiske personer, som ejer en eller flere af de oprindelige danske hesteracer, kan godkendes, hvis der fremsendes dokumentation, som bekræfter ejerskabet.

Personer eller repræsentanter for juridiske personer, der ejer en eller flere af de oprindelige svineracer, kan godkendes, hvis:

  • De fremsender id-numrene på de grise, som der aktuelt står i besætningen, og som er registreret i Svinedatabasen. 
  • Det fremgår i CHR, at de er ejere af svin (I CHR findes der ikke enkeltdyrsregistreringer for grise. Det er alene muligt at tjekke, om der findes grise på en ejendom).

Send forhåndsregistrering til NaturErhvervstyrelsen senest mandag den 3. juni 2013 

For at blive forhåndsgodkendt skal du sende en forhåndsregistrering til planter@naturerhverv.dk.

Du udfylder en blanket og sender den til NaturErhvervstyrelsen senest mandag den 3. juni 2013.

 
Offentliggørelse af en valgliste over kandidater 

Senest mandag den 10. juni 2013 offentliggør NaturErhvervstyrelsen en valgliste over kandidater samt en liste over stemmeberettigede på naturerhverv.dk.

Valg lørdag den 29. juni 2013 kl. 14-16 

Valget afholdes lørdag den 29. juni 2013 kl. 14-16 på NaturErhvervstyrelsens adresse i Randers, Haraldsvej 60, 8960  Randers SØ

Kontakt 

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Torben Nielsen, Center for Jordbrug, på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail planter@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.

http://naturerhverv.fvm.dk/Default.aspx?ID=46677


MENU