Gå til hovedindholdet

Vi har ændret praksis ved udstedelse af fuldmagter

Det bliver nu lettere at få udstedt en fuldmagt i Tast selv-service på baggrund af et papirskema, hvis du er omfattet af særlige omstændigheder og er fritaget for at modtage digital post.

Publiceret 24. maj 2017

Hvis der er særlige omstændigheder, som gør, at en landmand ikke kan anvende Tast selv-service, kan vi udstede en fuldmagt på baggrund af et papirskema. Vi accepterer som noget nyt en fritagelse for digital post som dokumentation for en særlig omstændighed.

Find papirskemaet her 

Tidligere dokumentationskrav

Vi har indtil nu stillet krav om, at der medsendes dokumentation i form af en erklæring fra kommunen om afslag på udstedelse af NemID. Det er dette krav, vi ændrer. 

Vi har tilpasset vores dokumentationskrav, så vi administrerer i overensstemmelse med Miljø- og Fødevareklagenævnets retningslinjer.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til landbrug@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU