Gå til hovedindholdet

Vi har opdateret vejledningen om direkte arealstøtte

Nogle af reglerne om direkte arealstøtte er blevet ændret, siden vejledningen blev offentliggjort i december 2016. Vi har derfor opdateret den.

Publiceret 6. juli 2017

I vejledningen finder du reglerne for grundbetaling, grønne krav, støtte til unge nyetablerede landbrugere og ø-støtte. Vi har lavet følgende ændringer i vejledningen: 

MFO-efterafgrøder kan destrueres fra 20. oktober (Afsnit 3.3.9)

Som følge af de ændrede regler for miljøfokusområder (MFO), der blev offentliggjort i starten af juni, bliver vejledningen nu tilpasset. Det betyder blandt andet, at MFO-efterafgrøder kan nu destrueres fra 20. oktober. Den tidligste dato for destruktion flyttes dermed en uge, og datoen for tidligste destruktion af MFO-efterafgrøder bliver nu den samme som for pligtige efterafgrøder. 

Desuden præciseres det, at afgræsning og slæt er tilladt på MFO-græsudlæg, såfremt plantedækket ikke tager skade. Derimod er det ikke tilladt at afpudse MFO-græsudlæg, og der er introduceret forbud mod slæt, slåning og afgræsning af MFO-efterafgrøder sået som blandinger.  

Fremover halveres reduktionen af den grønne støtte ved overtrædelse af kravet om flere afgrødekategorier (Afsnit 11.6)

Fra 2017 halveres reduktionen i den grønne støtte for bedrifter med et omdriftsareal på over 30 ha, hvis kravet om flere afgrødekategorier (KFA) overtrædes. Det er et resultat af, at flere lande, heriblandt Danmark, har arbejdet for netop at nedsætte reduktionsfaktorerne.

Hvis en bedrift med et omdriftsareal på mere end 30 ha i 2017 overtræder kravet om, at den største afgrødekategori maksimalt udgør 75 procent af omdriftsarealet, vil overskridelsen i hektar svare til reduktionen i den grønne støtte. Tidligere blev overskridelsen i hektar ganget med en faktor 2. 

Hvis ansøgeren overtræder kravet om, at de to største afgrødekategorier maksimalt udgør 95 procent af omdriftsarealet, vil reduktionen i den grønne støtte svarer til overskridelsen i hektar ganget med en faktor 5. Tidligere skulle overskridelsen i hektar ganges med en faktor 10.    

Rullegræs skal betragtes som græs og andet grøntfoder (Afsnit 3.2.1 og 4.3)

En præcisering fra kommissionen har medført, at rullegræs skal betragtes som græs og andet grøntfoder i stedet for en vårsået blanding. Det kan få betydning for opfyldelsen af de grønne krav. Den særlige driftsform, som dyrkning af rullegræs er, medfører dog, at rullegræsarealer ikke vil blive til permanent græs, selvom det har været udlagt med rullegræs i mere end 5 år. De ansøgere, som har anmeldt arealer med rullegræs, har tidligere på året fået revurderet deres opfyldelse af de grønne krav, og de er i den forbindelse orienteret om ændringen.

Se den opdaterede Vejledning om direkte arealstøtte 2017 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til landbrug@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU