Gå til hovedindholdet

Vigtig nyt til dig, som har fået tilsagn om tilskud til modernisering af kvægstalde 2016

Vi har tilføjet en række eksempler på udgifter, som du kan få tilskud til, hvis du har fået tilsagn om tilskud til modernisering af kvægstalde 2016.

Publiceret 5. april 2017

Vi har tilføjet eksempler på investeringer i bilag 1 til vejledning om tilskud til modernisering af stalde til malkekvæg og slagtekalve i 2016. Dette har betydning for, hvilke udgifter du kan lægge ind i din anmodning om udbetaling.

Det drejer sig om eksempler på investeringer på forskellige grupper, som der skal investeres i under omkostningsmodel 1 og 2. Der er også tilføjet bemærkninger til teknologierne under Malkning og mælkeopbevaring, samt Miljø- og dyrevelfærdstilkøb. 

Se tilføjelserne til vejledningen 

Det betyder faste priser for dig

Ordningen Modernisering af Kvægstalde 2016 er sat op med faste priser. Denne faste pris angiver den maksimale pris for et byggeelement eller teknologi, men ordningen stiller krav til investeringens indhold - de såkaldte obligatoriske omkostninger. Vejledningens bilag 1 beskriver, hvilke omkostninger de enkelte grupper kan indeholde.

Med brugen af faste priser er du som ansøger forpligtet til at afholde en række byggeomkostninger forbundet med opførsel af stalden. Du kan i bilag 1 også se en liste over obligatoriske byggeomkostninger, som du er forpligtet til at afholde, når du vælger basisstaldelementer. Listen i bilag 1 beskriver dels, hvilke investeringer du skal fortage, når du vælger staldelementer, dels giver den en uddybende forklaring af, hvad investeringen i staldelementerne kan indeholde. Du er forpligtet til at investere i alle grupper af byggeomkostninger på listen over obligatoriske byggeomkostninger i bilag 1. Vi stiller kravet både for at sikre kvaliteten og en rimelig pris på projektet. 

Eksempler

For at lette forståelsen af bilaget kan du nedenfor se eksempler på, hvordan tilføjelserne til bilag 1 kan bruges i et konkret projekt.

Eksempel på projekt:
Renovering af 200 sengebåse til malkekøer i to staldafsnit og nye løbegårde til 20 kalvehytter. Renovering niveau 3: Eksisterende guldprofil – Inventarløsning. 

I staldafsnit 1
Lysstofrør udskiftes med nye LED-lysstofrør – El-krav opfyldt
Svømmere og vandventiler skiftes i vandkar – VVS-krav opfyldt
Madrasser i samtlige sengebåse - inventarkrav opfyldt

I alt investeres for 1.380 kr. pr. malkekoplads

I staldafsnit 2
Der opsættes lyssensorer til dag/nat styring af eksisterende LED-lys - El-krav opfyldt
Der etableres nyt rørsystem til vandkar - VVS-krav opfyldt
Nakkebom og brystbom fornys i sengebåse - inventarkrav opfyldt

I alt investeres 1.380 kr. pr. malkekoplads

Kalvehytter
Der etableres tilslutning til mælketaxi - El-krav opfyldt
Der tilsluttes vand til automatisk vask af mælketaxi - VVS-krav opfyldt
Der købes skillegitter til løbegårde og ny mælketaxi - inventarkrav opfyldt

I alt investeres 3.383 kr. pr. plads 

Kontakt


Se vejledningen og læs mere om modernisering af kvægstalde 2016

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lfst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU