Gå til hovedindholdet

Nyheder

RSS

Du kan ikke få økologitilskud til arealer, hvor der er et forbud mod pesticider. Du kan nu se i Internet Markkort, hvilke fredede arealer du ikke kan...

Du kan kun søge grundbetaling til marker under 0,30 ha, hvis de deler markgrænse med en anden af dine marker i samme markblok. Skemakontrollen vil...

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen offentliggør nu et vejledende kort over de områder, som forventes at kunne godkendes til økologisk biavl i 2017. Kortet...

Tørt efterårs- og vintervejr medfører mindre behov for tildeling af kvælstof til afgrøder på finsand, blandet sand- og lerjord og lerjord. Det...

Nyheds side navigering - se flere nyheder

MENU