Gå til hovedindholdet

Nyheder

RSS

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen inviterer til temadag om jordbrugsanalyserne. Dagen byder på både oplæg og debat om jordbrugsanalyserne, den nye...

Fra den 1. juli 2017 træder en lovændring i kraft, som betyder, at du ikke længere behøver indhente tilbud, når du skal søge om udbetaling i...

Landmænd må fra næste år ikke anvende plantebeskyttelsesmidler på arealer med efterafgrøder og græsudlæg som anvendes som miljøfokusområder (MFO). Til...

Kortet over arealer med mulighed for at etablere minivådområder er nu klar. Se Udpegningskortet for minivådområder og overvej, om du vil etablere et...

Takket være en stor indsats blandt landmænd og konsulenter er det lykkedes at opfylde målet for ordningen Målrettede efterafgrøder. Der kommer dermed...

Nyheds side navigering - se flere nyheder

MENU