Gå til hovedindholdet

Mission, vision og værdier

I Landbrugs- og Fiskeristyrelsen arbejder vi for at udnytte naturressourcer bæredygtigt og bidrage til vækst i fødevarerhvervet. Det gør vi ved at regulere og kontrollere erhvervene og ved at yde tilskud. Læs om vores mission, vision og værdier. 

Sammenhængen mellem natur og erhverv

Bæredygtige produktionsformer

En af de største udfordringer, verden står over for i dag, er at udnytte naturressourcerne på den mest fornuftige måde. Jordens befolkningstal stiger hastigt, og efterspørgslen på fødevarer øges i samme takt. Samtidig truer overudnyttelse af naturressourcerne med at ødelægge grundlaget for, at vi kan producere fødevarer nok til alle. Løsningen er en omstilling til mere bæredygtige produktionsformer.

Vækst i erhvervene

Grøn omstilling rummer et stort potentiale for Danmark, og kanstyrke vores position på verdensmarkedet som en ansvarlig leverandør af kvalitetsfødevarer. Det vil sikre fødevareproducenternes livsgrundlag på lang sigt, skabe vækst i fødevaresektoren og dermed flere arbejdspladser i Danmark.

Tilskud, regulering og kontrol

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen støtter denne udvikling ved at regulere og kontrollere erhvervene, ved at yde tilskud til initiativer og ved at indgå i konstruktive dialoger med vores kunder og interessenter.

Vores mission: dét, vi arbejder for

Vores mission er det, vi arbejder for:

Vi sikrer samspillet mellem natur og erhverv gennem regulering, tilskud, kontrol og dialog. 

At sikre samspillet mellem natur og erhverv er et stort ansvar at påtage sig, og det har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen gode forudsætninger for. Vi lægger vægt på en tæt dialog med vores omverden som et nødvendigt redskab på linje med regulering, tilskud og kontrol.

Vores vision: dét, vi stræber efter

Vores vision er det, vi stræber efter:

Vi skaber vækst i erhvervet gennem bæredygtig udvikling af naturen. 

Vi ser altså grøn omstilling som et af flere midler til at skabe vækst – og ikke som en begrænsning af vækstmulighederne. Vækst og bæredygtighed hænger uløseligt sammen i vores arbejde.

Vores mission og vision siger noget om, hvem vi er, og hvad vi ønsker at opnå. De danner grundlaget for vores organisation og hjælper med til at sikre, at vi alle arbejder i samme retning.

Vores værdier

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har fem værdier, som definerer den måde, vi tænker og handler på internt og i forhold til vores omverden.

De fem værdier er: 

  • Nytænkning

Vi tør gå nye veje, fordi den gængse vej ikke altid er løsningen. Vi vil selv gå forrest, når vi beder andre tænke nyt. 

  • Åbenhed

Vi har en åben dialog med vores omverden, fordi vi skal forstå og lade os inspirere af vores kunder og interessenter. 

  • Ansvarlighed

Vi tager hver især ansvar for, at alt, hvad vi gør, skaber resultater. 

  • Faglighed

Vi bruger høj faglighed som afsæt for konstruktivt tværfagligt samarbejde. 

  •  Engagement 

Vi engagerer os i vores opgaver, fordi de alle bidrager til et vigtigt formål.

MENU