Gå til hovedindholdet

Udbud i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Her kan du finde information om udbud i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Her kan du se vores indkøbsplaner for 2017

Klik på et udbud herunder for at finde mere information om det enkelte udbud.

Udbud af Informationsindsats om marint affald

Miljø- og Fødevareministeriet udbyder hermed et projekt, hvor formålet er at nedbringe mængden af marint affald ved at sætte fokus på, hvordan strandgæster, lystsejlere, folk der færdes på havnene og fiskere kan være med til at minimere affald på stranden og i havet, bl.a. ved at informere om affaldets negative konsekvenser i havet.

Tilbudsfrist: 28. august 2017, kl. 12.00 

 

Udbud af satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017(Tender for satellite analyses for agricultural control 2017)

Udbud  satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017.(Tender for analyses for agricultural control 2017).

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (Tidl. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) udbyder en kontrakt om tre satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017.(The AgriFish Agency offers a contract for three satellite imaging tasks to agriculture Control 2017).

Den første opgave går på at lave en tidlig og en senere klassificering af afgrøder for at afhjælpe presset og øge kvaliteten af kontrollen af kravet om flere afgrøder. Opgave to går på at lave en screening af marker anmeldt med efterafgrøder. Denne screening foregår over flere perioder hvor høstdato for hovedafgrøde, pløjning samt fremkomst af vegetation i efteråret detekteres. Resultaterne fra screeningen skal benyttes som risikoparametre i en intelligent risikoudvælgelse af kontrolmarker. 

Den tredje opgave er en option og går på at foretage en automatiseret bestemmelse af ensartethed for en lang række marker. Formålet er at undersøge om markerne med mere end én afgrøde. Dette skal bruges som input til kontrollen af kravet om flere afgrøder.

Dokumenter omkring udbuddet findes på både dansk og engelsk.

Tilbudsfrist : 3. feb. 2017, kl. 12:00 (Tender deadline:February 3rd 2017 at 12:00 pm).

Udbud af Kortlægning af Natura 2000-områder

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen skal have gennemført en kortlægning af marine Natura 2000-områder i Nordsøen og Skagerrak.

Ministeriet ønsker i 2017-2018 at kortlægge en række marine Natura 2000-områder i Skagerrak og Nordsøen, i projektet prioriteres kortlægning af sandbankerne. Der ønskes en akustisk kortlægning af havbunden med henblik på at identificere, beskrive og afgrænse sandbankerne i områderne samt eventuelle andre naturtyper herunder stenrev og boblerev. Kortlægningen skal endvidere dokumentere overfladesedimentets beskaffenhed og tilvejebringe en detaljeret bathymetri. Derudover ønskes punktundersøgelser til både verifikation af geofysisk undersøgelse, kortlægning af overfladesedimentets sammensætning, samt en beskrivelse af de undersøgte områders dyre- og plantesamfund.

Tilbudsfrist den 19. april kl. 12.00

 

MENU