Gå til hovedindholdet

Landbrugsstøtten bliver mindre i 2014

Landbrugsreformen og EU’s flerårige budgetramme (2014-2020), som begge blev vedtaget sidste år, reducerer støtteloftet til den direkte arealstøtte i 2014.

Publiceret 13. februar 2014

Den 20. december 2013 offentliggjorde EU-Kommissionen bestemmelser om overgangsforanstaltninger vedrørende direkte støtte gældende for 2014.

Med landbrugsreformen bortfalder graduering (modulation) i 2014. Graduering har medført, at støtteudbetalinger på over 37.250 kr. er blevet reduceret (enkeltbetaling, etårige miljøordninger under art. 68 og handyrpræmie). Gradueringen udgjorde 10 % i 2013.

Ca. 6,8 mia. kr. til direkte arealstøtteordninger i 2014

Bortfaldet af gradueringen medfører sammen med den generelle budgetreduktion, at støtteloftet for de direkte arealstøtteordninger (enkeltbetalingsordningen og etårige miljøordninger) nedsættes fra ca. 7,7 mia. kr. i 2013 til ca. 6,8 mia. kr. i 2014.

Gradueringen i 2013 svarede til ca. 640 mio. kr., hvilket vil sige, at der reelt kunne udbetales ca. 7,1 mia. kr.

Beløbet fra graduering er hidtil blevet anvendt til at finansiere landdistriktsordningerne, og med EU’s flerårige budgetramme overføres beløbet fra 2014 permanent til landdistriktsprogrammet.

De graduerede midler har således ikke været anvendt til enkeltbetaling og etårige miljøordninger.

Værdien af betalingsrettigheder nedsættes

Selve budgetreduktionen medfører, at det samlede beløb, der kan udbetales i støtte i 2014, nedsættes med yderligere ca. 280 mio. kr. Derfor bliver alle betalingsrettigheders værdi (inklusive tillæg) nedsat med 11,72 % i 2014. 

De enkelte landmænd vil dog ved udbetaling af støtten for 2014 opleve nedsættelsen forskelligt afhængigt af, i hvilket omfang de tidligere var omfattet af graduering. 

For den gruppe af landmænd, der i 2013 modtog mere end 37.250 kr. vil det gennemsnitlige fald i udbetalingen således kun være ca. 2,9 %.

Læs mere om arealstøtte 2014-2020 

Også krisereserve i 2014

Ligesom i 2013 skal der indbetales til EU’s krisereservefond for landbruget. På nuværende tidspunkt forventer vi, at der vil blive trukket ca. 1 % af udbetalingerne for enkeltbetalingsstøtte og arealstøtten under art. 68.

Et eventuelt ubrugt beløb af krisereserven fra 2013 vil dog blive modregnet i bidraget for 2014.

Læs nyheden fra 2013 om finansiel disciplin 

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Arealtilskud på tlf. 33 95 80 00 eller arealtilskud@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon på 41 89 25 07.


MENU