Gå til hovedindholdet

Frister for efterafgrøder i 2014

I år skal der indberettes opgørelse af efterafgrøder for planperioden 2013/2014 med frist den 16. april 2014.

Publiceret 8. april 2014

Her er en oversigt over fristerne for indberetning af pligtige efterafgrøder i 2014:

16. april: Frist for indberetning af opgørelse af efterafgrøder for planperioden 2013/2014. Foretages i skemaet 'Gødningskvote og efterafgrøder' i Tast selv-service. Herunder valg af, hvordan kravet opfyldes, mulighed for at anvende opsparede efterafgrøder, overdragelse af opsparede efterafgrøder eller træk i årets N-kvote. Der er mulighed for at konvertere opsparede efterafgrøder til ekstra N-kvote.

31. august: Frist for indberetning af etablerede efterafgrøder i efteråret 2014, samt alternativerne mellemafgrøder, energiafgrøder og afbrænding af fiberfraktion fra husdyrgødning for planperioden 2014/2015. Foretages i skemaet 'Gødningskvote og efterafgrøder' i Tast selv-service. Du kan udfylde og indsende skemaet allerede nu, og du kan rette i din indberetning af etablerede efterafgrøder og alternativer frem til og med 31. august.

10. oktober: Sidste mulighed for at omdanne allerede indberettede mellemafgrøder til pligtige efterafgrøder for planperioden 2014/2015. Foretages i skemaet 'Gødningskvote og efterafgrøder' i Tast selv-service, ved at oprette en ændring til skemaet og indsende det igen.

Frem til ultimo december: Sidste mulighed for at nedskrive indberettede arealer med efterafgrøder eller alternativer for planperioden 2014/2015, med mindre der er anmeldt kontrol. Foretages i skemaet 'Gødningskvote og efterafgrøder' i Tast selv-service, ved at oprette en ændring til skemaet og indsende det igen.

Automatisk opgørelse af kravet

Hvis du ikke indberetter din opgørelse for planperioden 2013/2014 senest den 16. april, vil NaturErhvervstyrelsen opgøre kravet til pligtige efterafgrøder på baggrund af oplysninger om efterafgrødegrundarealet i Enkeltbetalingsansøgningen, sidste års Gødningskvote- og efterafgrødeskema og indsendte gødningsregnskaber. Hvis du ikke har udlagt efterafgrøder i 2013 til at dække efterafgrødekravet, vil der ske en reduktion i virksomhedens kvælstofkvote for planperioden. En eventuel reduktion vil blive forudfyldt i gødningsregnskabet for 2013/2014. Opgørelsen kan herefter kun  ændres i særlige tilfælde.

NaturErhvervstyrelsen begynder den 22. april den automatiske opgørelse af kravet til pligtige efterafgrøder, for de jordbrugere som endnu ikke på dette tidspunkt har indberettet deres opgørelse i Tast selv-service.

Gå til Tast selv-service

Læs mere om skemaet til indberetning af efterafgrøder her: Vejledning til skemaet Gødningskvote og efterafgrøder 2014

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Jordbrug på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: miljo@naturerhverv.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.


MENU