Gå til hovedindholdet

Oprettelse af nye ansøgere i Tast selv-service

Her er en beskrivelse af processen for nye ansøgere i Tast selv-serivce. Det gælder også landmænd, som har fået nyt CVR-nummer, samt landmænd, der har søgt tidligere, men ikke søgte i 2012.

Publiceret 27. marts 2013

Som landmand opretter man sig selv som bruger i Tast selv-service, uanset om landmanden selv eller en konsulent udfylder og indsender skemaer og markkort.

Landmanden opretter sig selv i Tast selv-service 

Landmanden starter med at logge på Tast selv-service på adressen www.naturerhverv.dk/tastselv

Hvis man ikke tidligere har været logget på med det pågældende CVR- eller CPR-nr., kommer man ind på et skærmbillede, hvor man kan oprette sig selv.

Har landmanden et I/S, ApS eller A/S, logger han altid på med medarbejdersignatur. Har man en enkeltmandsvirksomhed, kan man vælge, om man vil bruge medarbejdersignatur under Digital Signatur eller NemID til erhverv, eller om man vil bruge sin private NemID.

En konsulent kan først anmode om en fuldmagt fra en landmand, når landmanden har oprettet sig selv.

Uanset hvordan landmanden logger på, vil virksomheden normalt blive oprettet som bruger med det samme, medmindre man tidligere har søgt på sit CPR-nummer.


Overgang fra CPR- til CVR-nummer 

Hvis landmanden tidligere har søgt på sit CPR-nummer, men nu har et CVR-nummer, kontakter man os. Grunden er, at vi manuelt skal ændre i vores registre.

Man kontakter NaturErhvervstyrelsen ved at sende en e-mail til mail@naturerhverv.dk

Oplys venligst følgende:

  • ansøgers navn og adresse
  • det ønskede CVR-nr. 
  • om der er indsendt Fællesskema eller søgt om arealstøtte tidligere.

Af sikkerhedshensyn bør man IKKE oplyse CPR-numre i e-mails.

To til fire hverdage efter man har sendt sin e-mail, kan man logge på med sin private NemID og oprette en fuldmagt eller ansøge på sit CVR-nummer. Man modtager ikke svar på sin e-mail.

Har man spørgsmål, kan man kontakte KundeVejledningen på tlf. 33 95 80 00 (tryk 1).


Hent dit markkort før det nye CVR-nummer oprettes 

Hvis man har fået nyt CVR-nummer eller har oprettet et nyt selskab, har man ikke adgang til tidligere års data i Fællesskemaet eller Internet Markkort.

Man kan kun hente sit markkort fra Tast selv-service, hvis man eksporterer det, før man får sit nye CVR-nummer. Adgangen til det gamle CVR-nummer eller til CPR-nummeret lukker, når det nye CVR-nummer er oprettet.

Man kan stadig importere oplysningerne fra andre systemer som Mark On-line eller Næsgaard Mark, hvis man har sine data dér.


Ingen adgang til betalingsrettigheder 

Nye kunder kan ikke se oversigten over deres betalingsrettigheder, uanset om de har søgt om Enkeltbetaling i tidligere år eller ikke.

Ved at kontakte ”Team EB/RET” i NaturErhvervstyrelsen kan man få tilsendt en oversigt over sine betalingsrettigheder på e-mail. Man kan ringe til Team EB/RET på tlf. 33 95 80 00 (tryk 2).

NaturErhvervstyrelsen arbejder på en løsning pr. september 2013, så også nye kunder kan se en oversigt over deres betalingsrettigheder via Tast selv-service.


Kontakt 

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KundeVejledningen på tlf. 33 95 80 00 eller på e-mail mail@naturerhverv.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.

http://naturerhverv.fvm.dk/Default.aspx?ID=46677MENU