Gå til hovedindholdet

Tilskud investeringer i akvakulturanlæg - 2015

Formålet med ordningen er at give tilskud til at etablere eller udvikle akvakulturanlæg for at øge akvakulturproduktionen og fremme en miljømæssigt bæredygtig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig akvakultursektor.

Hvem kan søge?

Akvakulturvirksomheder eller iværksættere på vej ind i branchen, der gennem investeringer ønsker at etablere eller udvikle deres akvakulturanlæg kan søge om tilskud.

Hvad giver vi tilskud til?

Tilskud bliver bl.a. givet til produktive investeringer i akvakultur, fx renseanlæg, nyt modeldambrug, modernisering, og til indkøb af udstyr, der skal beskytte fiskebrugene mod vildtlevende rovdyr, fx ved afskærmning mod odder eller fugle.

Tilskuddets størrelse

Til ansøgningsrunden på ordningen for 2015 forventes der at være 55 mio. kr.

Ordningen er en del af det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020, som medfinansieres med EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Her kan du læse mere om Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020.

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at give tilskud til at etablere eller udvikle akvakulturanlæg for at øge akvakulturproduktionen og fremme en miljømæssigt bæredygtig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig akvakultursektor.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om projektændringer og udbetaling. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om støtte

Her kan du finde skema, når du vil søge om tilskud under ordningen Akvakultur 2015 (EHFF).

Skema til ansøgning om tilskud under ordningen Akvakultur 2015 (EHFF). 

Skema med erklæring om finansiering, som du skal sende sammen med ansøgningen

Aktivitetsbeskrivelse for konsulenter

Erklæring om antagelighed

Skema til oversigt med tilbud (både de valgte og alternative)

Erklæring om svig

Sammen med ansøgningen skal du sende forslag til, hvilke informationsaktiviteter der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen. 

Her kan du finde hjælp til udformning af eventuelt skilt, logoer og skabeloner mv.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsanmodningen til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest to måneder før, projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en Erklæring om antagelighed.

Ansøg om udbetaling

Vejledning om udbetaling af tilskud under EHFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol, maj 2016

Ansøgningsskemaer til udbetaling - indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

Aftale om projekttilknytning for fastemedarbejdere - udført arbejde

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere. Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Skema til slutrapport. Skal sendes sammen med ansøgningen om udbetaling.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Opdateret 24. april 2017
MENU