Gå til hovedindholdet

Nationale forskningsprogrammer NIFA

Ordningen henvender sig til de institutioner m.v. som af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har modtaget tilsagn om tilskud eller indgået aftale om levering af specifikke ydelser finansieret af tilskud under § 24.33.02,20 - NIFA

Hvem kan søge?

Private og offentlige forskningsinstitutioner - alene eller i samarbejde med andre - kan søge om del i midlerne til programmerne

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om udbetaling af tilskud

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Her finder du skemaer til projekter under forskningsaktiviteter
(§ 24.33.02.20) NIFA

Udfyld skemaet og få udbetalt tilskud til forskningsprojekter under § 24.33.02.20 NIFA

Anmodning om udbetaling af tilskud NIFA 2015

Budgetskabelon

Du skal bruge opgørelsesskemaet, når du skal orientere os om de samlede udgifter, der har været i forbindelse med forskningsprojektet.

Opgørelsesskema

Statusrapport - 20. februar 2017

Slutrapporten skal udfyldes og sendes til os når forskningsprojektet afsluttes

Slutrapport 

Revisorerklæring

Brev til tilskudsmodtagers revisor

Opdateret 16. marts 2017
MENU