Gå til hovedindholdet

Tilskudsguide

Viser 100 ud af 102 tilskudsordninger

Kvælstof- og fosforvådområder - forundersøgelses- og gennemførselsprojekter

Ansøgningsperiode
15. jun 2017 - 5. sep 2017
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Økologisk Arealtilskud - 5-årige tilsagn

Du kan i 2017 ansøge om nyt tilsagn, der begynder 1. september 2017. Du ansøger om udbetaling af tilskud for tilsagn, der begynder 1. september 2014, 2015 og 2016. Tilsagnstype 36 og 37.
Ansøgningsperiode
22. apr 2017 - 1. sep 2017
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP)

Ansøgningsfrist
24. aug 2017
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Forskere, Landmænd, Virksomheder

Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder, 2015-16 (tilsagnstype 74, 75, 76, 77 og 78) - 20-årigt tilsagn

Nye tilsagn til arealer omfattet af projekter : - Kommunale fosforvådområder - Kommunale kvælstofvådområder - Statslige kvælstofvådområder - Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold - Naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde
Ansøgningsperiode
1. feb 2017 - 31. aug 2017
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Forarbejdning af fisk - 2017

Ansøgningsperiode
1. maj 2017 - 1. sep 2017
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Fiskeopkøbere, Fødevarevirksomheder

Oplagring af fiskevarer

Ansøgningsperiode
1. jan 2017 - 31. dec 2017
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger

Salgsfremstød i EU og uden for EU

Ansøgningsperiode
10. jan 2014 - 31. dec 2019
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Organisationer

Gennemførelse af vandløbsrestaurering

Forventet ansøgningsperiode
1. aug 2017 - 22. sep 2017
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner

Forundersøgelser af vandløbsrestaurering

Forventet ansøgningsperiode
1. aug 2017 - 22. sep 2017
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner

Lavbundsprojekter

Ansøgningsperiode
17. nov 2017 - 30. jan 2018
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Projekttilskud til bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer

Ansøgningsperiode
15. aug 2017 - 15. sep 2017
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Forskere, Virksomheder, Organisationer

Etablering af Naturlige vandstandsforhold i Natura 2000

Ansøgningsperiode
4. aug 2017 - 19. sep 2017
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000-områder

Ansøgningsperiode
4. aug 2017 - 19. sep 2017
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd, Organisationer

Dyrevelfærdspuljen 2017

Ansøgningsperiode
1. sep 2017 - 2. okt 2017
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Dyrehold, Organisationer

Fiskeri, natur og miljø - 2017

Ansøgningsperiode
2. okt 2017 - 3. dec 2017
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Virksomheder

Fælles indsatser fiskeri 2017

Ansøgningsperiode
2. okt 2017 - 3. dec 2017
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Organisationer, Virksomheder

Fælles indsatser akvakultur - 2017

Ansøgningsperiode
2. okt 2017 - 3. dec 2017
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Akvakulturbrugere, Virksomheder

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk (mælk)

Ansøgningsperiode
1. aug 2017 - 30. jul 2018
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Fødevarevirksomheder

Økologifremme

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd, Økologisk dyrehold, Gartnere, Økologiske gartnere, Planteavlere, Økologiske planteavlere, Organisationer, Virksomheder, Økologiske forsyningsvirksomheder

Vandløbsrestaurering søgt i 2014 eller før - gennemførelse

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Fiskere, Akvakulturbrugere, Lyst- og fritidsfiskere, Kommuner

Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ) - 20-årige tilsagn

Tilsagn indgået 2008 eller tidligere. Tilsagnstype 4, 5, 7, 8, 9, 13 og 16. Du kan i 2016 ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn. Du kan ikke søge om nyt tilsagn.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Dyrehold

Fosforvådområdeprojekter søgt i 2014 eller før - forundersøgelser

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Investeringer i akvakultur - 2017

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Akvakulturbrugere, Virksomheder

Omlægningstilskud til økologisk jordbrug (OM - tilsagnstype 35) (5-årige tilsagn)

Tilsagn indgået 2007 eller senere. Tilsagnstype 35. Du kan ansøge om udbetaling af tilskud til eksisterende tilsagn 2016. Du kan ikke søge om nyt tilsagn i 2016.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 66 og 67) - 5-årige tilsagn

Du kan i 2016 ansøge om nyt tilsagn med virkning fra 01-09-2016, og du kan ansøge om udbetaling af tilskud, hvis du har ansøgt om nyt tilsagn med virkning fra 01-09-2015.Tilsagnstype 66 og 67.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Miljøteknologi 2015 - Gartnere og fjerkræ

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Gartnere

Målrettede efterafgrøder

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Planteavlere

Natur- og miljøprojekter

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Kompetenceudvikling

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Virksomheder

Etablering og modernisering af akvakulturanlæg

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Akvakulturbrugere, Virksomheder

Økologisk Investeringsstøtte 2014

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Kvægavlere og -producenter, Svineavlere og -producenter, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Opretholdelse af ændret afvanding (tilsagnstype 54) 5-årigt tilsagn

Tilsagnstype 54. Tilsagn indgået 2009 og senere. Du kan i 2017 kun ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn. I 2017 kan du ikke søge om nyt tilsagn under ordningen.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Tilskud til bevaring af husdyrracer

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Dyrehold, Biavlere, Foreninger

Nationale forskningsprogrammer

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Forskere

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk (frugt og grønt)

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Gartnere, Fødevarevirksomheder, Organisationer

Frugt og grønt

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Gartnere, Økologiske planteavlere, Planteavlere, Organisationer, Frilandsgartnere, Væksthuse, Økologiske gartnere

Skolemælk

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Fødevarevirksomheder

Fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold (tilsagnstype 55) - 20-årigt tilsagn

Tilsagn er givet til arealer omfattet af vådområdeprojekter fra 2010 eller senere. Tilsagnstype 55. Du kan ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Farestalde 2014

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Svineavlere og -producenter

Beplantning 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd

Investering / forarbejdning EFF

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Virksomheder, Fødevarevirksomheder, Grovvarevirksomheder, Økologiske forsyningsvirksomheder

Økologisk Investeringsstøtte 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Kvægavlere og -producenter, Svineavlere og -producenter, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Produktions- og afsætningsplaner for fiskeri - 2017

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Virksomheder

Ø-støtte (Landdistriktsprogrammet 2007-2013)

Du skal i Fællesskema 2016 anmelde marker, som du driver jordbrugsmæssigt, og som mangler at opfylde 5-årskravet for gammel Ø-støtte.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Dyrevelfærdspuljen 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Dyrehold, Organisationer

Fiskerikontrol - sporbarhed

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Virksomheder

Investeringer i Fiskerfartøjer - 2017

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere

Netværksordningen - kompetenceudvikling og information / markedsføring

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Organisationer, Virksomheder, Fødevarevirksomheder

Forundersøgelser af Naturlige vandstandsforhold i Natura 2000

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd, Organisationer

Innovationsloven

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Forskere, Landmænd, Organisationer, Virksomheder

Pleje af græs- og naturarealer 2007-2014 (tilsagnstype 56 og 57) - 5-årige tilsagn

Tilsagn indgået 2007 til 2014. Tilsagnstype 52, 56 og 57.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Miljøteknologi 2014

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Kvægavlere og -producenter, Svineavlere og -producenter

Fastholdelse og pleje af vådområder - tilsagnstype 50 (20-årig) og 51 (5-årig)

Tilsagn er givet til arealer omfattet af vådområdeprojekter fra 2010 eller senere. Fastholdelse af vådområder tilsagnstype 50 og Pleje af vådområder tilsagnstype 51. Du kan ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Statslige vådområder

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Ø-støtte

Som supplement til grundbetalingen udbetales der støtte for landbrugsarealer, der ligger på ikke-brofaste øer.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Grundbetaling og grøn støtte

Ordningen trådte i kraft 1. januar 2015.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Beplantning

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd

Fosforvådområdeprojekter søgt i 2014 eller før - gennemførelse

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000 (2015)

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd, Organisationer

Særlige levesteder for Bilag IV arter

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Foreninger, Kommuner, Landmænd, Organisationer, Virksomheder

Miljøteknologi 2016 - kvæg, svin og gartnerier

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Gartnere

Græsningsprojekter på bedrifter med randzoner

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Modernisering af slagtesvinestalde - 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Svineavlere og -producenter

Vandløbsrestaurering søgt i 2014 eller før - forundersøgelse

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Fiskere, Akvakulturbrugere, Lyst- og fritidsfiskere, Kommuner

Miljøteknologi 2016 - gylleforsuring

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Gartnere

Friluftsfaciliteter

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Foreninger, Kommuner, Landmænd, Organisationer

Plantegenetik

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd, Virksomheder

Farestalde 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Svineavlere og -producenter

Erhvervsudvikling 2014

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd, Organisationer, Virksomheder

Braklagte Randzoner (tilsagnstype 41) 5-årige tilsagn

Tilsagn indgået 2007 til 2011. Tilsagnstype 41. Du kan i 2016 ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn. Du kan ikke søge om nyt tilsagn.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Investeringer på fiskerihavne og landingssteder - 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Virksomheder

Kvælstofvådområdeprojekter søgt i 2014 og før - forundersøgelse

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Danske Fiskeres Kulturelle Fond

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Fiskere, Erhvervsfiskere, Foreninger

Farestalde 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Svineavlere og -producenter

Erhvervsudvikling 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Organisationer, Virksomheder

Fiskerikontrol - myndighed

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere

Erhvervsudvikling 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Organisationer, Virksomheder

Privat oplagring af svinekød

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Svineavlere og -producenter, Fødevarevirksomheder

Biavl

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Biavlere

Modernisering kvægstalde - 2016

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Dyrehold, Kvægavlere og -producenter

Private vådområder

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Landmænd

Dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Forskere, Kommuner

Mælkereduktion - 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Organisationer, Virksomheder

Produktion af flerårige energiafgrøder 1-årigt

Du kan ansøge forsinket indtil 12. maj 2014. Din støtte bliver nedsat med 1 pct. pr. arbejdsdag, du indsender forsinket i forhold til ansøgningsfristen den 16. april 2014.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Skolefrugt- og grøntordningen 2016/2017

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Gartnere, Fødevarevirksomheder

Afsætningsfremme fisk - 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Fiskeopkøbere, Fødevarevirksomheder

Unge nyetablerede landbrugere

Som supplement til grundbetalingen udbetales der støtte til unge nyetablerede landbrugere.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Økologisk Investeringsstøtte 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Kvægavlere og -producenter, Svineavlere og -producenter, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Slagtepræmie for kvier, tyre og stude

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Landmænd, Kvægavlere og -producenter

Økologisk Produktudvikling og innovation

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Forskere, Landmænd, Økologisk dyrehold, Virksomheder, Økologiske forsyningsvirksomheder

Enkeltbetaling

Du kan ansøge forsinket indtil 12. maj 2014. Din støtte bliver nedsat med 1 pct. pr. arbejdsdag, du indsender forsinket i forhold til ansøgningsfristen den 16. april 2014.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

280 mio. kr. puljen

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner

Miljøbetinget tilskud - 5-årige tilsagn

Tilsagn om Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt indgået 2011 til 2012. Tilsagnstype 26. Du kan ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn. Du kan ikke søge om nye tilsagn i 2016.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Oplagring af smør

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Fødevarevirksomheder

Ekstensivt Landbrug 1-årig

Du kan ansøge forsinket indtil 12. maj 2014. Din støtte bliver nedsat med 1 pct. pr. arbejdsdag, du indsender forsinket i forhold til ansøgningsfristen den 16. april 2014.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Miljøteknologi 2015 - Randzoner

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Kvælstofvådområdeprojekter søgt i 2014 og før - gennemførelse

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Miljøteknologi 2015 - Modernisering kvæg

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Dyrehold, Kvægavlere og -producenter

Vådområder før 2010 - VMP III

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Handyrordningen

Du kan ansøge forsinket indtil 12. maj 2014.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Landmænd, Kvægavlere og -producenter

 

Kontakt styrelsen

Kontakt styrelsen
MENU