Gå til hovedindholdet

Kontrolinstrukser

Kontrollørerne gennemfører fysisk kontrol inden for hvert fagområde på baggrund af en instruks. I instruksen er kontrollens formål, indhold og metode beskrevet.

Hvad er instruksernes formål?

Instrukserne har til formål at sikre en høj og ensartet kvalitet i kontroludførelsen på tværs af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens afdelinger.

Hvornår revideres instrukserne?

Instrukserne bliver løbende revideret og der holdes årligt efteruddannelseskurser for kontrollørerne.

Instrukser - primærlandbrug i almindelighed

Instrukser - økologi

Instrukser inden for økologi.

Instruksoversigten er ikke komplet men revideres løbende. 

Den generelle kontrolinstruks

Den generelle kontrolinstruks beskriver de forhold, der gælder for alle kontroller. Den omfatter blandt andet information om retssikkerhedsloven, veterinærhygiejniske forholdsregler ved besøg på bedrifter med husdyr og information om frister for indsendelse af kontrolrapporter til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Se den generelle kontrolinstruks her.

Hvilket digitalt udstyr anvendes ved kontrol?

Kontrollørerne anvender i videst muligt omfang moderne og digitalt udstyr i form af elektroniske indberetninger, herunder ansøgningsdata og markkort, elektroniske kontrolrapporter samt GPS-udstyr til opmåling af marker. Desuden kan kontrollørerne anvende digitalt foto i særlige tilfælde, hvor der er behov for supplerende dokumentation til kontrolrapporten.

MENU