Gå til hovedindholdet

Økologikontrol

Her finder du oplysninger om kontrollen på de økologiske jordbrug.

Generelt om økologikontrol

Der er kontrol i alle led af den økologiske produktion og fremstilling. Betegnelsen økologisk og det røde Ø-mærke må kun anvendes på mælk, kød, æg, korn, grøntsager osv. fra jordbrug, der er autoriseret til økologisk produktion. Alle autoriserede jordbrug og virksomheder, der producerer, forarbejder eller sælger økologiske fødevarer, bliver kontrolleret mindst én gang om året.

Genvej til listen over autoriserede bedrifter (dato for seneste kontrol fremgår af listen)

Det er myndighederne, der udsteder godkendelse til økologisk produktion og kontrollerer, at landmænd og fødevarevirksomheder overholder reglerne.

Kontrolopgaverne er fordelt mellem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Genvej til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontrolinstrukser

Hvem udfører kontrollen?

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen godkender og kontrollerer de økologiske jordbrug. Udover et obligatorisk årligt besøg hos alle autoriserede jordbrug, fortager vi stikprøvekontrol.

Kontrollen foretages af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens afdelingskontorer, mens sagsbehandlingen af eventuelle overtrædelser sker i Landbrugs- og Fiskeristyrelsens enhed for Administrativ Jordbrugskontrol.

Genvej til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens folder om kontrol af økologisk jordbrug 

Forbered dig inden kontrollen

Har du dit regnskab og dine bilag klar, går kontrolbesøget lettere og hurtigere.

Se faktaarket: Husk dine bilag

Hvis reglerne ikke overholdes

Hvis Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ved kontrol konstaterer, at et økologisk jordbrug ikke overholder reglerne for den økologiske produktion, gives ved mindre overtrædelse en indskærpelse om at overholde reglerne. Alvorlige overtrædelser og gentagelsestilfælde kan medføre påbud, bøde eller politianmeldelse. Desuden kan der nedlægges forbud mod at dyr eller afgrøder sælges som økologiske, og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan stille krav om ny omlægning af marker og dyr.

Endelig kan autorisationen til at producere og sælge økologiske produkter inddrages.

Se den årlige statistik over overtrædelser

Kontrol af økologisk arealtilskud

Udover den ovenfor nævnte kontrol udfører Landbrugs- og Fiskeristyrelsen også en kontrol af arealtilskud til økologisk jordbrugsproduktion. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, EU & Landbrug, Miljø & Biodiversitet administrerer ordningen for tilskud til økologisk jordbrugsproduktion. Den fysiske kontrol foretages fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens afdelingskontorer.

Sagsbehandlingen af eventuelle overtrædelser foretages i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, EU & Landbrug, Miljø & Biodiversitet, der også er ansvarlig for udbetaling af tilskuddet, regeludvikling og information i forbindelse med ordningen.

MENU