Gå til hovedindholdet

Optagelse på sortslisten

Certificering af frø og sædekorn flyttet til TystofteFonden

Med virkning fra den 1. januar 2017 er en række opgaver om certificering af frø og sædekorn og godkendelse af grønsagsfrø flyttet fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til TystofteFonden. Kontroldyrkning og sortsafprøvning er tidligere flyttet til Tystoftefonden den 1. juli 2015.

Henvendelse om certificering bedes rettet til:

TystofteFonden
Teglværksvej 10, 4230 Skælskør
Tlf. +45 50808450, e-mail
certificering@tystofte.dk

Oplysninger om TystofteFonden kan findes på www.tystofte.dk

Regler og vejledninger udstedes fortsat af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, som også er klageinstans og tilsynsførende.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan kontaktes på e-mail planter@lfst.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen administrerer lovgivningen om sortslisteoptagelse og plantenyhedsbeskyttelse i Danmark. I praksis udfører vi sortsafprøvningen sammen med Landskontoret for Planteavl samt forædlingsvirksomheder.

Vi fastsætter desuden de årlige gebyrer for den sortsafprøvning (værdiafprøvning og SES-afprøvning), som ligger til grund for sortslisteoptagelse og eventuel nyhedsbeskyttelse.

Derudover repræsenterer Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Danmark i internationalt samarbejde om sortsafprøvning og plantenyhedsbeskyttelse.

MENU